خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10
  1. Top | #1
   کاربر فعال

   Romantic
   نمایش مشخصات

   چطور درس بخونم

   سلام دوستان شما چه توصیه ای برای خوندن می کنید با توجه به برنامه زیر-چون قلم چی رو هم برنامش دیدم-نمیدونم چکار کنم.بخوام درس همون روزو بخونم برا قلم چی کم میارم.بخوام برا قلم چی بخونم مدرسه کم میارم-راهنمایی کنید لطفا
   چهارم تجربی دو هستم
   باسمه تعالی
   برنامه کلاسی دبیرستان نمونه دولتی پسرانه توحیدی سال تحصیلی 95 ـ 94

   روزوساعت

   کلاس
   شنبـــــــــه یکشنبـــــــــه دوشنبــــــــه سه شنبــــــــه چهارشنبـــــــه
   دو ساعت اول 7/30الی 9 دو ساعت دوم 9/10 الی 10/35 دو ساعت سوم 10/45 الی 12/05 12/05الی
   12/35
   دو ساعت چهارم 12/35
   الی 2
   دو ساعت اول 7/30 الی 9 دو ساعت دوم 9/10 الی 10/35 دو ساعت سوم 10/45 الی 12/5 12/05الی
   12/35
   دو ساعت چهارم 12/35
   الی 2
   دو ساعت اول 7/30الی 9 دو ساعت دوم 9/10 الی 10/35 دو ساعت سوم 10/45 الی 12/5 12/05 الی
   12/35
   دو ساعت چهارم 12/35
   الی 2
   دو ساعت اول 7/30 الی 9 دو ساعت دوم 9/10 الی 10/35 دو ساعت سوم 10/45 الی 12/5 12/05 الی
   12/35
   دو ساعت چهارم 12/35
   الی 2
   دو ساعت اول 7/30 الی 9 دو ساعت دوم 9/10 الی 10/35 دو ساعت سوم 10/45 الی 12/05 12/05الی
   12/35
   دو ساعت چهارم 12/35
   الی 2
   دوم تجربی فیزیک
   عباسیان
   زبان انگلیسی
   شیروانی
   شیمی
   رضایی
   زنک نماز هندسه 1
   هاشمی
   آمادگی دفاعی
   فرارویی
   جغرافیا
   جوانبخت
   دین و زندگی
   جعفری
   زنک نماز جغرافیا زیست شناسی
   عسکری
   زیست شناسی
   عسکری
   ریاضی 2
   پارسا
   زنک نماز فیزیک عباسیان ادبیات فارسی
   معماری
   زبان فارسی
   امیری
   ورزش
   سربی
   زنک نماز زیست شناسی
   عسکری
   ریاضی 2
   پارسا
   عربی
   نگین تاجی
   شیمی
   رضایی
   زنک نماز
   ریاضی 2
   پارسا
   دینی
   دوم ریاضی 1 شیمی
   شاه محمدی
   فیزیک
   مهرزادیان
   فیزیک
   مهرزادیان
   زنک نماز زبان انگلیسی
   شیروانی
   زبان فارسی
   جهانگرد
   دین و زندگی
   جعفری
   جغرافیا
   جوانبخت
   زنک نماز دینی پرورشی
   مهرزادیان
   ریاضی 2
   سرگزی
   فیزیک
   مهرزادیان
   زنک نماز شیمی
   شاه محمدی
   ورزش
   سربی
   ادبیات فارسی
   معماری
   هندسه 1
   هاشمی
   زنک نماز آمار
   مقصودی
   ریاضی 2
   سرگزی
   آمادگی دفاعی
   فرارویی
   ریاضی 2
   سرگزی
   زنک نماز عربی
   نگین تاجی
   جغرافیا
   دوم ریاضی 2 شیمی
   ایزدطلب
   فیزیک
   عباسیان
   پرورشی
   قربانی
   زنک نماز دینی جفرافیا
   جوانبخت
   فیزیک
   عباسیان
   شیمی
   ایزدطلب
   زنک نماز آمادگی دفاعی
   فرارویی
   فیزیک عباسیان ریاضی 2
   پارسا
   دین و زندگی
   جمشیدی
   زنک نماز عربی
   نگین تاجی
   زبان فارسی
   امیری
   هندسه 1
   هاشمی
   ادبیات فارسی
   معماری
   زنک نماز ورزش
   محمودی
   آمار و مدل سازی
   قربانی
   ریاضی 2
   پارسا
   ریاضی 2
   پارسا
   زنک نماز زبان انگلیسی
   سلیمی
   جغرافیا
   سوم ریاضی 1 ادبیات فارسی
   ابراهیمی
   دین و زندگی
   جمشیدی
   شیمی
   نیکنام
   زنک نماز فیزیک
   رزمجویی
   تاریخ معاصر
   سلیمانی پور
   زبان انگلیسی
   سلیمی
   زبان فارسی
   جهانگرد
   زنک نماز دینی حسابان
   سرگزی
   شیمی
   نیکنام
   حسابان
   سرگزی
   زنک نماز فیزیک
   رزمجویی
   فیزیک رزمجویی ورزش مبانی کامپیوتر
   مقصودی
   زنک نماز جبر و احتمال
   هاشمی
   هندسه 2
   عزیزی
   حسابان
   سرگزی
   عربی
   نگین تاجی
   زنک نماز هندسه 2
   کامپیوتر
   سوم ریاضی 2 هندسه 2
   قربانی
   حسابان
   قربانی
   فیزیک
   عباسیان
   زنک نماز حسابان
   قربانی
   زبان انگلیسی
   سلیمی
   زبان فارسی
   جهانگرد
   شیمی
   حسین پور
   زنک نماز تاریخ معاصر سلیمانی پور دین و زندگی
   جمشیدی
   فیزیک عباسیان فیزیک عباسیان زنک نماز مبانی کامپیوتر
   مقصودی
   کامپیوتر شیمی
   حسین پور
   زنک نماز ادبیات فارسی معماری عربی
   نگین تاجی
   جبر و احتمال
   عزیزی
   حسابان
   قربانی
   زنک نماز هندسه 2 قربانی
   دینی ورزش
   سوم تجربی دین و زندگی
   جمشیدی
   ادبیات فارسی
   ابراهیمی
   زبان انگلیسی
   شیروانی
   زنک نماز فیزیک
   مهرزادیان
   شیمی
   حسین پور
   زیست شناسی
   فرارویی
   زیست شناسی
   فرارویی
   زنک نماز ـــــ آمار و مدل سازی
   پارسا
   فیزیک
   مهرزادیان
   عربی
   نگین تاجی
   زنک نماز دینی جم شیمی
   حسین پور
   شیمی
   حسین پور
   زبان فارسی
   امیری
   زنک نماز تاریخ معاصر
   سلیمانی پور
   زیست شناسی
   فرارویی
   زمین شناسی
   کشاورز
   ریاضی 3
   عزیزی
   زنک نماز ریاضی 3
   ورزش محمودی
   چهارم ریاضی 1 حسابان
   عزیزی
   فیزیک
   رزمجویی
   دین و زندگی
   جمشیدی
   زنک نماز حسابان
   عزیزی
   ادبیات فارسی
   آزاده
   شیمی
   حسین پور
   زبان انگلیسی
   محمودی
   زنک نماز شیمی
   حسین پور
   زبان انگلیسی
   محمودی
   فیزیک
   رزمجویی
   فیزیک
   رزمجویی
   زنک نماز ـــــ ریاضی گسسته
   مهرپور
   گسسته هندسه تحلیلی زجاجی زنک نماز شیمی
   حسین پور
   ـــــ ـــــ ـــــ زنک نماز ـــــ
   هندسه
   چهارم ریاضی 2 فیزیک رزمجویی شیمی
   ایزدطلب
   دین وزندگی
   دهقانیان
   زنک نماز ـــــ زبان انگلیسی
   محمودی
   ادبیات فارسی
   آزاده
   حسابان
   خلفی
   زنک نماز فیزیک
   رزمجویی
   فیزیک
   رزمجویی
   زبان انگلیسی
   محمودی
   شیمی
   ایزدطلب
   زنک نماز حسابان
   خلفی
   هندسه تحلیلی
   زجاجی
   هندسه ریاضی گسسته
   مهرپور
   زنک نماز ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ زنک نماز ـــــ
   گسسته
   چهارم تجربی 1 ریاضی عمومی
   شیمی
   شاه محمدی
   فیزیک
   رزمجویی
   زنک نماز ریاضی عمومی
   زیست شناسی
   صفری
   دین و زندگی جمشیدی ادبیات فارسی
   آزاده
   زنک نماز ـــــ علوم زمین
   کشاورز
   فوق برنامه شیمی
   شاه محمدی
   زنک نماز ادبیات فارسی
   امیری
   زبان انگلیسی
   شجاعی
   زیست شناسی
   صفری
   فیزیک رزمجویی زنک نماز زبان انگلیسی
   شجاعی
   ـــــ ـــــ ـــــ زنک نماز ـــــ
   چهارم تجربی 2 فیزیک
   مهرزادیان
   ریاضی عمومی
   عزیزی
   ریاضی عمومی
   عزیزی
   زنک نماز شیمی
   نیکنام
   ادبیات فارسی
   ابراهیمی
   زیست شناسی صفری دینی
   جمشیدی
   زنک نماز ـــــ شیمی
   نیکنام
   علوم زمین
   کشاورز
   فوق برنامه زنک نماز فیزیک مهرزادیان زیست شناسی
   صفری
   زبان انگلیسی
   شجاعی
   زبان انگلیسی
   شجاعی
   زنک نماز ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ زنک نماز ـــــ
   چهارم انسانی فلسفه
   دهقانیان
   فلسفه
   دهقانیان
   عروض و قافیه
   ابراهیمی
   زنک نماز عروض و قافیه
   ابراهیمی
   دین و زندگی
   جمشیدی
   زبان انگلیسی
   محمودی
   تاریخ شناسی
   سلیمانی پور
   زنک نماز ـــــ عربی
   نگین تاجی
   عربی
   نگین تاجی
   زبان انگلیسی
   محمودی
   زنک نماز جغرافیا
   دشتی
   ریاضی
   هاشمی
   علوم اجتماعی
   سلیمانی پور
   تاریخ شناسی
   سلیمانی پور
   زنک نماز ادبیات فارسی
   امیری
   ـــــ ـــــ ـــــ زنک نماز ـــــ


  2. Top | #2
   کاربر فعال

   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط MMEWWE نمایش پست ها
   سلام دوستان شما چه توصیه ای برای خوندن می کنید با توجه به برنامه زیر-چون قلم چی رو هم برنامش دیدم-نمیدونم چکار کنم.بخوام درس همون روزو بخونم برا قلم چی کم میارم.بخوام برا قلم چی بخونم مدرسه کم میارم-راهنمایی کنید لطفا
   چهارم تجربی دو هستم
   باسمه تعالی
   برنامه کلاسی دبیرستان نمونه دولتی پسرانه توحیدی سال تحصیلی 95 ـ 94

   روزوساعت

   کلاس
   شنبـــــــــه یکشنبـــــــــه دوشنبــــــــه سه شنبــــــــه چهارشنبـــــــه
   دو ساعت اول 7/30الی 9 دو ساعت دوم 9/10 الی 10/35 دو ساعت سوم 10/45 الی 12/05 12/05الی
   12/35
   دو ساعت چهارم 12/35
   الی 2
   دو ساعت اول 7/30 الی 9 دو ساعت دوم 9/10 الی 10/35 دو ساعت سوم 10/45 الی 12/5 12/05الی
   12/35
   دو ساعت چهارم 12/35
   الی 2
   دو ساعت اول 7/30الی 9 دو ساعت دوم 9/10 الی 10/35 دو ساعت سوم 10/45 الی 12/5 12/05 الی
   12/35
   دو ساعت چهارم 12/35
   الی 2
   دو ساعت اول 7/30 الی 9 دو ساعت دوم 9/10 الی 10/35 دو ساعت سوم 10/45 الی 12/5 12/05 الی
   12/35
   دو ساعت چهارم 12/35
   الی 2
   دو ساعت اول 7/30 الی 9 دو ساعت دوم 9/10 الی 10/35 دو ساعت سوم 10/45 الی 12/05 12/05الی
   12/35
   دو ساعت چهارم 12/35
   الی 2
   دوم تجربی فیزیک
   عباسیان
   زبان انگلیسی
   شیروانی
   شیمی
   رضایی
   زنک نماز هندسه 1
   هاشمی
   آمادگی دفاعی
   فرارویی
   جغرافیا
   جوانبخت
   دین و زندگی
   جعفری
   زنک نماز جغرافیا زیست شناسی
   عسکری
   زیست شناسی
   عسکری
   ریاضی 2
   پارسا
   زنک نماز فیزیک عباسیان ادبیات فارسی
   معماری
   زبان فارسی
   امیری
   ورزش
   سربی
   زنک نماز زیست شناسی
   عسکری
   ریاضی 2
   پارسا
   عربی
   نگین تاجی
   شیمی
   رضایی
   زنک نماز ریاضی 2
   پارسا
   دینی
   دوم ریاضی 1 شیمی
   شاه محمدی
   فیزیک
   مهرزادیان
   فیزیک
   مهرزادیان
   زنک نماز زبان انگلیسی
   شیروانی
   زبان فارسی
   جهانگرد
   دین و زندگی
   جعفری
   جغرافیا
   جوانبخت
   زنک نماز دینی پرورشی
   مهرزادیان
   ریاضی 2
   سرگزی
   فیزیک
   مهرزادیان
   زنک نماز شیمی
   شاه محمدی
   ورزش
   سربی
   ادبیات فارسی
   معماری
   هندسه 1
   هاشمی
   زنک نماز آمار
   مقصودی
   ریاضی 2
   سرگزی
   آمادگی دفاعی
   فرارویی
   ریاضی 2
   سرگزی
   زنک نماز عربی
   نگین تاجی
   جغرافیا
   دوم ریاضی 2 شیمی
   ایزدطلب
   فیزیک
   عباسیان
   پرورشی
   قربانی
   زنک نماز دینی جفرافیا
   جوانبخت
   فیزیک
   عباسیان
   شیمی
   ایزدطلب
   زنک نماز آمادگی دفاعی
   فرارویی
   فیزیک عباسیان ریاضی 2
   پارسا
   دین و زندگی
   جمشیدی
   زنک نماز عربی
   نگین تاجی
   زبان فارسی
   امیری
   هندسه 1
   هاشمی
   ادبیات فارسی
   معماری
   زنک نماز ورزش
   محمودی
   آمار و مدل سازی
   قربانی
   ریاضی 2
   پارسا
   ریاضی 2
   پارسا
   زنک نماز زبان انگلیسی
   سلیمی
   جغرافیا
   سوم ریاضی 1 ادبیات فارسی
   ابراهیمی
   دین و زندگی
   جمشیدی
   شیمی
   نیکنام
   زنک نماز فیزیک
   رزمجویی
   تاریخ معاصر
   سلیمانی پور
   زبان انگلیسی
   سلیمی
   زبان فارسی
   جهانگرد
   زنک نماز دینی حسابان
   سرگزی
   شیمی
   نیکنام
   حسابان
   سرگزی
   زنک نماز فیزیک
   رزمجویی
   فیزیک رزمجویی ورزش مبانی کامپیوتر
   مقصودی
   زنک نماز جبر و احتمال
   هاشمی
   هندسه 2
   عزیزی
   حسابان
   سرگزی
   عربی
   نگین تاجی
   زنک نماز هندسه 2
   کامپیوتر
   سوم ریاضی 2 هندسه 2
   قربانی
   حسابان
   قربانی
   فیزیک
   عباسیان
   زنک نماز حسابان
   قربانی
   زبان انگلیسی
   سلیمی
   زبان فارسی
   جهانگرد
   شیمی
   حسین پور
   زنک نماز تاریخ معاصر سلیمانی پور دین و زندگی
   جمشیدی
   فیزیک عباسیان فیزیک عباسیان زنک نماز مبانی کامپیوتر
   مقصودی
   کامپیوتر شیمی
   حسین پور
   زنک نماز ادبیات فارسی معماری عربی
   نگین تاجی
   جبر و احتمال
   عزیزی
   حسابان
   قربانی
   زنک نماز هندسه 2 قربانی
   دینی ورزش
   سوم تجربی دین و زندگی
   جمشیدی
   ادبیات فارسی
   ابراهیمی
   زبان انگلیسی
   شیروانی
   زنک نماز فیزیک
   مهرزادیان
   شیمی
   حسین پور
   زیست شناسی
   فرارویی
   زیست شناسی
   فرارویی
   زنک نماز ـــــ آمار و مدل سازی
   پارسا
   فیزیک
   مهرزادیان
   عربی
   نگین تاجی
   زنک نماز دینی جم شیمی
   حسین پور
   شیمی
   حسین پور
   زبان فارسی
   امیری
   زنک نماز تاریخ معاصر
   سلیمانی پور
   زیست شناسی
   فرارویی
   زمین شناسی
   کشاورز
   ریاضی 3
   عزیزی
   زنک نماز ریاضی 3
   ورزش محمودی
   چهارم ریاضی 1 حسابان
   عزیزی
   فیزیک
   رزمجویی
   دین و زندگی
   جمشیدی
   زنک نماز حسابان
   عزیزی
   ادبیات فارسی
   آزاده
   شیمی
   حسین پور
   زبان انگلیسی
   محمودی
   زنک نماز شیمی
   حسین پور
   زبان انگلیسی
   محمودی
   فیزیک
   رزمجویی
   فیزیک
   رزمجویی
   زنک نماز ـــــ ریاضی گسسته
   مهرپور
   گسسته هندسه تحلیلی زجاجی زنک نماز شیمی
   حسین پور
   ـــــ ـــــ ـــــ زنک نماز ـــــ
   هندسه
   چهارم ریاضی 2 فیزیک رزمجویی شیمی
   ایزدطلب
   دین وزندگی
   دهقانیان
   زنک نماز ـــــ زبان انگلیسی
   محمودی
   ادبیات فارسی
   آزاده
   حسابان
   خلفی
   زنک نماز فیزیک
   رزمجویی
   فیزیک
   رزمجویی
   زبان انگلیسی
   محمودی
   شیمی
   ایزدطلب
   زنک نماز حسابان
   خلفی
   هندسه تحلیلی
   زجاجی
   هندسه ریاضی گسسته
   مهرپور
   زنک نماز ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ زنک نماز ـــــ
   گسسته
   چهارم تجربی 1 ریاضی عمومی شیمی
   شاه محمدی
   فیزیک
   رزمجویی
   زنک نماز ریاضی عمومی زیست شناسی
   صفری
   دین و زندگی جمشیدی ادبیات فارسی
   آزاده
   زنک نماز ـــــ علوم زمین
   کشاورز
   فوق برنامه شیمی
   شاه محمدی
   زنک نماز ادبیات فارسی
   امیری
   زبان انگلیسی
   شجاعی
   زیست شناسی
   صفری
   فیزیک رزمجویی زنک نماز زبان انگلیسی
   شجاعی
   ـــــ ـــــ ـــــ زنک نماز ـــــ
   چهارم تجربی 2 فیزیک
   مهرزادیان
   ریاضی عمومی
   عزیزی
   ریاضی عمومی
   عزیزی
   زنک نماز شیمی
   نیکنام
   ادبیات فارسی
   ابراهیمی
   زیست شناسی صفری دینی
   جمشیدی
   زنک نماز ـــــ شیمی
   نیکنام
   علوم زمین
   کشاورز
   فوق برنامه زنک نماز فیزیک مهرزادیان زیست شناسی
   صفری
   زبان انگلیسی
   شجاعی
   زبان انگلیسی
   شجاعی
   زنک نماز ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ زنک نماز ـــــ
   چهارم انسانی فلسفه
   دهقانیان
   فلسفه
   دهقانیان
   عروض و قافیه
   ابراهیمی
   زنک نماز عروض و قافیه
   ابراهیمی
   دین و زندگی
   جمشیدی
   زبان انگلیسی
   محمودی
   تاریخ شناسی
   سلیمانی پور
   زنک نماز ـــــ عربی
   نگین تاجی
   عربی
   نگین تاجی
   زبان انگلیسی
   محمودی
   زنک نماز جغرافیا
   دشتی
   ریاضی
   هاشمی
   علوم اجتماعی
   سلیمانی پور
   تاریخ شناسی
   سلیمانی پور
   زنک نماز ادبیات فارسی
   امیری
   ـــــ ـــــ ـــــ زنک نماز ـــــ

   سلام
   با این وضعیت شما باید پایتون کاملا قوی باشه که فقط نیاز باشه تست بزنین ونیاز به یادگیری مفهوم نداشته باشین.
   چیزی که مهمه شما هرچقدر که در توانتون هست سعی کنین به برنامه قلم چی برسین واون مباحثی رو که میخونین تسلط 100درصد داشته باشین واگر به برنامه کاملا نرسیدین در تایم جبرانی میتونین جبران کنین بشرطی که توهر مبحثی که نرسیدین تسلط مفهومی کامل داشته باشین و درزمان جبرانی فقط تست بزنین.
   هرروز دروسی که در مدرسه یادمیگیرین همون روز مفهومش رو تثبیت کنین و تست همون فصل و مبحث رو کار کنین تا تسلط کامل بشه .اولویت رو هم به دروس تخصصی بدین یعنی تا در روز تخصصی ها رو تست نزدین و مفهوم رو کامل نکردین سر عمومی نرین مگر اینکه ببینین خسته شدین و کشش تخصصی ندارین اون زمان برین سر عمومی.
   چهارشنبه غروب و پنج شنبه و جمعه(روزهایی که ازمون ندارین)فقط پایه رو کار کنین.روز پنجشنبه قبل ازمون هم جمع بندی کنین.

  3. Top | #3
   کاربر نیمه فعال

   divoone-shodam
   نمایش مشخصات
   امروز رفتی مدرسه مگه تعطیل نبودی؟
   بالاخره عوضش کردم : ))
   خب چی بزارم؟؟

   اها بازم حقیقت : دارم دیوونه میشم : (((((((((((((((

  4. Top | #4
   کاربر فعال

   Romantic
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط Reza Reali نمایش پست ها
   امروز رفتی مدرسه مگه تعطیل نبودی؟
   چرا ما چهار شنبه ها تعطیلیم

  5. Top | #5
   کاربر فعال

   Romantic
   نمایش مشخصات
   دوستان لطفا بیشتر راهنمایی کنید
   من عمومی تو تابستون اصلا نخوندم و فیزیک هم فقط سال سوم رو خوندم و اونم ناقص(فصل 2 رو نخوندم)

  6. Top | #6
   کاربر نیمه فعال

   نمایش مشخصات
   شما باید تکیه بیشتری روی تست داشته باشید و منابع مطالعاتی در کنار درس ها تون رو کاهش بدین و سعی کنیددرس رو همون روز تدریس یاد بگیرین و بعد در منزل تست بزنید

  7. Top | #7
   کاربر نیمه فعال

   نمایش مشخصات
   درس های عمومی رو باید بیشتر از اوقات استراحت برای مطالعه استفاده کنید اوقات مثل قبل از صبحانه یا بین رفت و امد کلاسی یا نیم ساعت وقت بین خواندن دو درس اختصاصی

  8. Top | #8
   کاربر نیمه فعال

   نمایش مشخصات
   برای زبان از فلش کارت استفاده کنید برای عربی از کتاب هایی با حجم کم مثل تیک ایت برای بالابردن دامنه لغات و کتاب تست فکر کنم هفت کنکور قلم چی که قطر کمی داره و می تونید راحت در دست داشته باشید وقتی در راه هستین و دارین رفت و امد میکنید خوندن براتون راحت تر هست و همین نکات ریز می تونه یکی دو ساعت به ساعت مطالعه تون اضافه کنه

  9. Top | #9
   کاربر فعال

   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط MMEWWE نمایش پست ها
   دوستان لطفا بیشتر راهنمایی کنید
   من عمومی تو تابستون اصلا نخوندم و فیزیک هم فقط سال سوم رو خوندم و اونم ناقص(فصل 2 رو نخوندم)
   کاش فیزیک سال سوم رو کاملا تموم میکردین ولی خوب باید ببینین که همون فصل 2 رو نیاز به خوندن مجدد دارین یا نه با تست تنها تسلط پیدا میکنین اگر با تست تسلط پیدا میکنین که با همون برنامه که گفتم پیش برین.
   برای عمومی ها:عربی روزانه حداقل نیم ساعت وقت بذارین و یک روز قواعد و یک روز تست کار کنین.
   زبان:یک یا دوروز وقت بذارین و کل گرامر رو بخونین و همون چهارشنبه پنجشنبه و جمعه تست کار کنین(اگر سطح زبانتون متوسط به بالاست) کفایت میکنه ولی هرروز یک ریدینگ کار کنین(حداکثر 10دقیقه وقتتون رو میگیره)وقبل خواب لغات رو مرور کنین.
   بقیه عمومی ها رو هم همون سه روز اخر هفته کار کنین و اگر درطول روز های دیگه هفته وقت اضافه داشتین یک عمومی رو وارد برنامه کنین.

  10. Top | #10
   کاربر فعال

   Romantic
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط Catman نمایش پست ها
   کاش فیزیک سال سوم رو کاملا تموم میکردین ولی خوب باید ببینین که همون فصل 2 رو نیاز به خوندن مجدد دارین یا نه با تست تنها تسلط پیدا میکنین اگر با تست تسلط پیدا میکنین که با همون برنامه که گفتم پیش برین.
   برای عمومی ها:عربی روزانه حداقل نیم ساعت وقت بذارین و یک روز قواعد و یک روز تست کار کنین.
   زبان:یک یا دوروز وقت بذارین و کل گرامر رو بخونین و همون چهارشنبه پنجشنبه و جمعه تست کار کنین(اگر سطح زبانتون متوسط به بالاست) کفایت میکنه ولی هرروز یک ریدینگ کار کنین(حداکثر 10دقیقه وقتتون رو میگیره)وقبل خواب لغات رو مرور کنین.
   بقیه عمومی ها رو هم همون سه روز اخر هفته کار کنین و اگر درطول روز های دیگه هفته وقت اضافه داشتین یک عمومی رو وارد برنامه کنین.
   ممنون که راهنمایی می کنید اما یادم رفت بگم که زبان و عربیم خوبه یعنی هفته قبل کنکور هم دو تاشو تو 2 روز میخونم برا بقیه عمومی ها هم ممنون

  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  کلمات کلیدی این موضوع
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن