كامپيوتر- سلام من ميخواهم در كارشناسي ارشد علوم كامپيوتر شركت كنم ليسانس صنايع دارم البته 2 سال اول رشته ام رياضي بود(تغيير رشته دادم) به رشته علوم كامپيوتر به شدت علاقه مندم لطفا من را راهنمايي كنيد كه از كجا شروع كنم؟
پاسخ : آزمون رشته علوم كامپيوتر شامل 11 عنوان كتاب مختلف است كه در 7 گروه دسته بندي مي شوند. گروه زبان ضريب 2، گروه دروس پايه ضريب 6 و ساير گروه ها ضريب 3 دارند. اين دروس عبارتند از: 1.زبان عمومي و تخصصي ، 2. دروس پايه (رياضي1, 2, آمار و احتمال, مباني كامپيوتر)، 3. رياضيات گسسته، 4.ساختمان داده هاو الگوريتمها، 5. اصول سيستمهاي كا مپيوتري، 6. نظريه اتوماتاو زبانها، 7. آناليزعددي. به تمامي گروه ها بايد پاسخ داده شود و طبيعتا مهمترين دروس در گروه دروس پايه قرار دارند. و توصيه مي شود براي شروع از دروس همين گروه شروع كنيد.