با سلام. دیروز من رفتم پرستاری شهر خوی ثبت نام کنم . گفتند ما بر اساس رتبه ثبت نام میکنیم چون 100 نفر قبول شدن و ما 50 نفر ظرفیت داریم . میخواستم بدون چنین چیزی امکان داره که سایت دانشگاه قبول نوشته باشه ولی دانشگاه ثبت نام نکنه؟