سلام.میشه منو راهنمایی کنید؟؟؟ایا کسی میدونه که با معدل 15.57 میشه دندونپزشکی دانشگاه پردیس تهران خوند؟دانشگاه ازاد چطور؟