اگر تو مصاحبش قبول بشم آیا میتونم تو یه رشته ی متمرکز دیگه قبول شم؟آیا پس از اتمام تحصیل بورسیه صداسیما میشم؟ قضیه ی تعهد دو برابر مدت تحصیل چیه؟