میخوام بدونم چطور و با چی انحام میشه
یکم ب کارم مربوطه و کلا طلا ؟؟؟ یعنی جایگزینی هست براش