لینو Talyapetra در سراسر جهان به عنوان هنرمند شیشه ای شناخته شده است. او اهل ایتالیا میباشد. این فرد خلاق و با استعداد با الهام از زنان، فرشتگان، دایناسورها، رزمندگان ماسایی و .... دست به خلق آثار زیبا و رنگارنگ خود با شیشه میزند.
لینو Talyapetra در سراسر جهان به عنوان هنرمند شیشه ای شناخته شده است. او اهل ایتالیا می باشد. این فرد خلاق و با استعداد با الهام از زنان، فرشتگان، دایناسورها، رزمندگان ماسایی و .... دست به خلق آثار زیبا و رنگارنگ خود با شیشه میزند. آثار او به نوبه خود الهام بخش هنرمندان جوان وبه عنوان یک مدل از عملکرد ایده آل گرا می باشد.