ضمن آرزوي موفقيت براي خواهران و برادران داوطلب شركت كننده در آزمون سراسري سال 1394 هر يك از گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان آزمون مذكور مي‌رساند كه نتيجه اوليه آزمون به صورت كارنامه تهيه و بر روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به آدرس: www.sanjesh.org قرار گرفته است. هر يك از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1394 مي‌توانند به منظور اطلاع از نتيجه آزمون خود و مشاهده كارنامه نتايج اوليه و پرينت از آن به سايت مذكور مراجعه و با وارد نمودن شماره پرونده، نام كاربري، رمز ورود و شماره شناسنامه يا شماره داوطلبي، نام خانوادگي، نام، شماره شناسنامه و سال تولد و يا شماره پرونده، كد رهگيري و شماره شناسنامه اقدام نمايند.

ضمناً آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي در اين آزمون شده‌اند، لازم است براي دريافت دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره 2) آزمون سراسري سال 1394 به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه نمایند (دفترچه راهنمای انتخاب رشته از ساعت 18 روز سه شنبه 94/4/30 از طریق سایت سازمان قابل دریافت می باشد) ضمناً برای مساعدت بیشتر برای داوطلبان دفترچه راهنمای شماره 2به طریق ذیل نیز توزیع می گردد:

1ـ دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره 2) اين آزمون از ساعت 11 روز پنجشنبه 94/5/1 لغايت روزشنبه 94/5/8 در نمایندگی های توزیع روزنامه ایران (باجه های روزنامه فروشی )درسراسر کشور توزيع مي‌گردد. آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي گرديده‌اند در صورت تمايل به دريافت دفترچه شماره 2، مي‌توانند با مراجعه به باجه های مذکور درشهرستان محل اقامت خود و با پرداخت مبلغ 10.000 (ده هزار) ريال در مهلت معين به عنوان كارمزد توزيع دفترچه راهنماي انتخاب رشته نسبت به دريافت آن اقدام نمايند.

2ـ دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي براي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي سال 1394 (دفترچه راهنماي شماره 2 شامل دفترچه شماره 2 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني به رنگ مشكي دفترچه شماره 2 گروه آزمايشي علوم تجربي به رنگ سبز، دفترچه شماره 2 گروه آزمايشي علوم انساني به رنگ آبي و دفترچه شماره 2 گروه‌هاي آزمايشي هنر و زبانهاي خارجي به رنگ مشكي) حاوي كليه شرايط و ضوابط اختصاصي رشته‌هاي مختلف تحصيلي دوره‌هاي روزانه، شبانه، نيمه‌حضوري، مجازي و پرديس خودگردان و كليه رشته‌هاي تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، که پذیرش آنها باآزمون ویابدون آزمون صورت می پذیردوهمچنین رشته‌هاي تحصيلي مؤسساتي كه به روش نيمه‌متمركز دانشجو مي‌پذيرند، دانشگاه پيام نور (آموزش از راه دور)، مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنين توضيحاتي دربارة نحوة تكميل فرم انتخاب رشته توسط داوطلباني كه بر اساس مندرجات كارنامه مجاز به انتخاب رشته در هر يك از دوره‌هاي فوق‌الذكر مي‌باشند همچنين نحوه مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور و نحوة تكميل نمودن فرم انتخاب رشته مي‌باشد.


1ـ2ـ هر يك از داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني كه مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، مي‌بايست دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي ذيربط را دريافت نمايند.

2-2- هر يك از داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني كه بر حسب مورد مجاز به انتخاب رشته از گروه آزمايشي هنر و يا زبانهاي خارجي و يا هم گروه هنر و هم زبانهاي خارجي مي‌باشند، علاوه بر دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي اصلي يعني علوم رياضي و فني و يا علوم تجربي و يا علوم انساني، مي‌بايست دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي گروه‌هاي آزمايشي هنر و زبانهاي خارجي را نيز دريافت نمايند.


3-2- داوطلبانيكه منحصراً در گروه‌هاي آزمايشي هنر و يا در گروه آزمايشي زبانهاي خارجي و يا در گروههاي آزمايشي هنر و زبانهاي خارجي مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، مي‌بايست منحصراً دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي گروههاي هنر و زبانهاي خارجي را دريافت نمايند.


3- به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1394 از تاريخ انتشار نتيجه اوليه فرصت داده مي‌شود كه ابتدا نسبت به تهيه و مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) گروه آزمايشي مربوط و دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اينترنتي (اين دستورالعمل از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش قابل دريافت مي‌باشد) اقدام نموده و كدرشته محل هاي مورد نظر خود را (برابر ضوابطي كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج گرديده) استخراج و به ترتيب تقدم علاقه مرتب نمايند. پس از آن، كدرشته‌هاي انتخابي خود را ابتدا در فرم پيش‌نويس مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج و پس از اطمينان از صحت كدرشته محل‌هاي انتخابي بمدت شش روز (از روز دوشنبه 94/5/5 لغايت روز شنبه 94/5/10 ) براساس دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اينترنتي با وارد كردن شماره پرونده، نام كاربري، رمز ورود و شماره شناسنامه يا شماره پرونده، كدرهگيري و شماره شناسنامه، كدرشته محلهاي تحصيلي مورد علاقه از رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي مجاز يا گروههاي آزمايشي مجاز در دوره هاي مختلف روزانه، شبانه، نيمه حضوري، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاهها، موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، دانشگاه پيام نور و دانشگاه ويژه فرهنگيان وابسته به وزارت آموزش و پرورش خود را ثبت نموده و نسبت به تكميل فرم مذكور در مدت زماني كه در نظر گرفته شده است اقدام نمايند. بديهي است پس از تائيد نهايي كدرشته هاي انتخابي توسط داوطلب، شماه رمز 15 رقمي توسط سيستم به عنوان رسيد در اختيار داوطلب قرارداده خواهد شد. اين رسيد پس از انجام كامل مراحل و ارسال اطلاعات در يك صفحه مجزا ارائه مي‌شود. داوطلبان بايستي توجه داشته باشند كه فقط يك بار اجازه انتخاب رشته به هر داوطلب داده مي‌شود. پس از انتخاب رشته و دريافت رسيد 15 رقمي نيز مي‌توانند فرم انتخاب رشته خود را تصحيح و يا ويرايش نمايند. ضمناً به داوطلبان توصيه مي‌گردد پس از دريافت رسيد از بخش مشاهده اطلاعات حتماً از فهرست كدرشته هاي انتخابي خود در فرم انتخاب رشته اينترنتي كه بالاي آن رسيد 15 رقمي و شماره پرينت درج گرديده است يك نسخه پرينت تهيه و آن را تا زمان اعلام نتايج نهايي نزد خود نگهداري نمايند.


4- تذكرات مهم: (1) داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته مي‌باشند براي اينكه مراحل انتخاب رشته‌هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان برسانند و مشكلي براي آنان بوجود نيايد، لازم است اطلاعيه‌هاي اين سازمان، دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و شرايط و ضوابط موسساتي كه به صورت شرايط خاص پذيرش مي نمايند و هم چنين دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اينترنتي را به دقت مطالعه نمايند.(2) كليه دانش آموزان دوه پيش دانشگاهي به شرط قبولي و اخذ گواهينامه دوره پيش‌دانشگاهي حداكثر تا پايان شهريور ماه 1394 حق انتخاب رشته خواهند داشت.


(3) داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1394 مشمول بند ذيل، حق انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال جاري را ندارند. بديهي است در غير اينصورت به عنوان متخلف تلقي و برابر مقررات مربوط با آنان رفتار خواهد شد.- پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دوره‌هاي روزانه (اعم از متمركز يا نيمه متمركز) آزمون سراسري سال 1393 كه بدون اخذ مجوز در اين آزمون شركت كرده‌اند.


(4) از آنجا كه بر اساس ضوابط آزمون سراسري سال 1394 منحصراً آن دسته از داوطلباني كه داراي مدرك پيش دانشگاهي و يا شاغل به تحصيل در دوره دانشگاهي و يا داراي مدرك كارداني(فوق ديپلم) بوده‌اند، حق ثبت نام و شركت در آزمون را داشته اند و يا آن دسته از دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره كارداني كه موفق به اخذ مدرك تحصيلي دوره كارداني (فوق ديپلم) نشده اند، بنابراين آن دسته از داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه كه به دوره پيش دانشگاهي راه نيافته‌اند، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1394 نبوده‌اند. بديهي است چنانچه در آزمون شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته تلقي شده باشند، مجاز به تكميل فرم انتخاب رشته نمي باشند و در صورت تكميل فرم انتخاب رشته از گزينش نهايي حذف و برابر مقررات با آنان رفتار خواهد شد.


تبصره: داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1394 كه ديپلم آنان كار دانش و يا فني و حرفه‌اي نظام جديد مي‌باشد، طبق ضوابط مجاز به شركت در آزمون نبوده‌اند، مگر اينكه داراي مدرك فوق ديپلم باشند و يا دوره پيش دانشگاهي را گذرانده باشند.(5) دانشجويان دوره روزانه (سنوات قبل) براي شركت در آزمون مي‌بايست ضمن داشتن شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون، حداكثر تا تاريخ 93/11/30 از رشته‌اي كه در آن مشغول تحصيل بوده اند، انصراف مي‌دادند. در غير اينصورت حتي در صورت قبولي در اين آزمون قبولي آنها باطل خواهد شد.


داوطلبان گرامي در صورت لزوم مي‌توانند سوال يا سوالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني سازمان سنجش آموزش کشور يا با تماس تلفني در ساعات اداري با شماره تلفن‌هاي 99-88923595-021 در ميان بگذارند. از مراجعه حضوري به اين سازمان اكيداً خودداري نمايند.