در طوفان ویرانگر که در ایندیانا اتفاق افتاد مادری خود را سپر بچه‌های خود کرد و با از دست دادن دو پای خود جان فرزندانش را نجات داد.
استفانی دکر ۳۶ ساله یکی از پاهایش از بالای زانو و دیگری از مچ پا قطع شده است.به گفته همسر وی،‌ روز یکشنبه هنگامی که او روبروی خانه ویران شده‌اش نظاره‌گر کمک همسایگانش بود زنش را روی فرزندانش پیدا کرد در حالیکه حتی کوچکترین خراشی روی بدن آنها نیفتاده بود. رویترز، طوفان در نوار وسیعی از غرب و جنوب آمریکا در سه ایالت حداقل ۲۷ کشته برجای گذاشت و احتمال میرود ۴۰ نفر دیگر نیز تلفات دهد.

بر اساس گزارش این طوفان سهمگین باعث ویران شدن بسیاری از خانه‌ها، آسیب رساندن به یک زندان و همچنین بسیاری از خودروها شده و حداقل ۱۳ کشته در جنوب ایالت ایندیانا، ۱۲کشته در ایالت کنتاکی و دو کشته در ایالت اوهایو برجای گذاشته است.
در ایالت ایندیانا بسیاری از منازل مسکونی آوار شده و یک اتوبوس مدرسه نیز پس از برخورد با یک ساختمان واژگون شده است. بسیاری از انبارهای شهرهای مختلف نیز دچار آسیب دیدگی جدی و ویرانی شده‌اند