1. تو چه شغلی تصورش می کنی؟

2.ضایع ترین کاری که تو سایت کرده؟ در جريان نيستم

3.فــکر میکــنی تـو دوسـت یابی مــوفق بـــوده ؟بله

4.کــلا رو اعــصـابه یـا نـه ؟ نه بابا

5.تــو ســایــت کیــو بیشــتر از هــمه دوســت داره ؟ اينم در جريان نيستم

6.به نظرت حساسیتش روی چیه ؟ روي چيه؟؟؟

7.به نظرت اگه وارد یه جمع 20 نفره بشه 30 دقیقه ی اول چند نفر جذبش می شن؟ 30 نفر

8.به نظرت بیشتر با دخترای سایت جوره یا پسرا ؟ فكر كنم با هر دو

9.بهش چه لقبی میدی؟ (با رعایت شئونات اخلاقی) استاد يغما

10.به نظرت اگه سوسک ببینه این از سوسک می ترسه یا سوسک از این؟ خخخخ سوسكه از اين ميترسه بابا

11.شخصیتش تو رو یاد کی یا چی میندازه؟ به ياد يه آدم متشخص

12. شبیه کدوم شکلک سایته؟

13.به نظرت درجه ی کاربریش حقشه؟ بله

14.از کدوم ویژگیش بدت میاد؟از کدوم خوشت میاد ؟ همه ويژگياش خوبن

15.نظرت درباره اکانت ش ؟ عالي

16. یه هدیه بهش بده :

17. ی ارزو واسش :تو زنگيش به هر چي كه دوست داره برسه

18.ی نصیحت :
ايشون بايد ما رو نصيحت كنن فقط اينو بگم كه خيلي آقايي