سلام
دوستان دانشگاهی در تهران هست که دانشجوی رشته حقوق بدون کنکور بگیره؟ اطراف تهران مثل رودهن یا دماوند هم باشه مشکلی نیست