سلام دوستان کسی کتاب های زبان فارسی و آرایه ادبی و تاریخ ادبیات تخته سیاه داره؟؟خوبه برای کنکور؟؟
اگه برای فروش دارید من میخرم