ستاره‌شناسان با استفاده از رصدخانه پرتوایکس چاندرا متعلق به ناسا موفق به کشف بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین مجموعه حلقه‌های پژواک نور پرتوایکس مشاهده‌شده تاکنون شده‌اند.
ستاره‌شناسان با استفاده از رصدخانه پرتوایکس چاندرا متعلق به ناسا موفق به کشف بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین مجموعه حلقه‌های پژواک نور پرتوایکس مشاهده‌شده تاکنون شده‌اند. این حلقه‌های خارق‌العاده که توسط یک جرقه شدید از یک ستاره نوترونی تولید شده‌اند، فرصتی کم‌نظیر را برای تعیین میزان مسافت این ستاره از زمین در اختیار ستاره‌شناسان قرار داده است.
این حلقه‌ها در اطراف سیستم دوستاره‌ای Circinus X-1 در صفحه کهکشان راه‌شیری قرار دارند که دارای یک ستاره نوترونی است. این ستاره نوترونی که بقایای انفجار ستاره‌ای غول‌پیکر در این منظومه است، همدم ستاره غول‌پیکر دیگری است و ابرهای ضخیمی از گاز و غبار میان‌ستاره‌ای آن را پوشانده‌اند.

پژواک نوری نشان می‌دهد که Circinus X-1 در فاصله حدود ۳۷٬۷۰۰ سال‌نوری از زمین قرار دارد که این میزان با نتایج منتشرشده قبلی متفاوت است.

شناسایی و توضیح ویژگی‌های این حلقه‌ها، نیازمند قابلیت‌های منحصربه‌فرد چاندرا برای شناسایی جزئیات ریز و همچنین حساسیت آن برای تشخیص سیگنال‌های ضعیف بود.

ستاره‌شناسان همچنین نشان داده‌اند که سرعت جت‌های پرانرژی ذرات تولیدشده توسط این سیستم، حداقل ۹۹٫۹ درصد سرعت نور است. این سرعت شدید معمولاً با جت‌های تولیدشده توسط سیاهچاله‌ها مرتبط است.