دوستان به زودی با یه مجموعه کامل کتاب (حدود 100تا) همین جا قرار میدم
با قیمت های بسیار پایین
من اینارو هر بار میخریدم ولی نمیخوندم
و در کل دو ماه واسه کنکور خوندم اونم از رو جزوه واسه همین تمیزن و نو
قیمتم خیلی پایین میدم
منتظر باشید عجله نکنید امروز فردا میذارم
ممنون