سلام دوستان

یکی از مسئولین اداره اموزش و پرورش شهر ما بهمون گفت که امسال اثر انگشت باید بجای امضا زد رو برگ پاسخنامه + استامپ با جوهر قرمز رنگ

پس حتما دستمال همراهتون باشه که بعدش پاک کنید