سلام دوستان ارزش داره وقتتو بزار برا گل واژه یا پر تکرار برا نهایی شما نتیجه گرفتید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟