در برخی مشاغل احتیاج به نشستن و ایستادن‌های مکرر است. برای این امرگزینه ی مناسب صندلی‌های خاص و بلند است؛ مثل صندلی‌های بلندی که در فست‌فود‌ها استفاده می‌شود. چرا که برخاستن و نشستن بر روی این نوع صندلی‌ها راحت‌تر است و نیازی نیست شخص به کاملا برآن بنشیند. همچنین باعث می‌شوند در طول ایستادن‌های ماوم خستگی تا حدودی برطرف شود. همینطور برای استفاده در مشاغلی که شخص باید بر روی یک هدف کوچک مثل قطعات الکترونیکی خم شود، صندلی هایی که قابلیت خم شدن به سمت جلو را دارند گزینه های بهتری هستند و همینطور بهتر است جنس پارچه ی کفی آن از اصطکاک لازم نیز برخوردار باشد تا شخص از روی صندلی اداری خود لیز نخورد. ارتفاع میز کار هم می بایست به قدری باشد که وسائل روی میز کاملا تحت تسلط فرد باشند.

موقع خرید به این نکات توجه کنید:
پشتی صندلی می‌بایست طوری منحنی باشد که گودی ستون فقرات را به صورت کامل بپوشاند.
جنس کفی و پشتی صندلی می‌بایست مرغوب و مناسب بوده و بهتر است خلل و فرج داشته باشند که از تعریق شخص جلگیری شود. هنگامی که صندلی انتخاب میکنید برای نوشتن، بهتر است پشتی آن کمی رو به جلو باشد (زاویه ای حدود 80 درجه). درمقابل وقتی برای استفاده کاری با کامپیوتر صندلی میخرید بهتر است پشتی آن کمی به سمت عقب باشد.