انواع انکودر و کاربرد آنها در صنعت آسانسور (بخش اول)
در بخش آموزش آسانسور قسمت (encoder) انکودرها ، به انواع انکودر و کاردبرد آنها در صنعت آسانسور می پردازیم:


در سیستم های کنترلی بایستی حرکت به پالس های دیجیتالی (جهت تحت کنترل بودن بخش الکترونیک) تبدیل شود.


انکودر (encoder) : یک سیستم الکترو مکانیکی می باشد به انتهای شفت الکترو موتور کوپل شده و حرکت دورانی شفت الکترو موتور را به پالسهای دیجیتال (به منظور استفاده در میکرو کنترل ها و سیستم ها کنترلی) تبدیل کرده بدین ترتیب که به ازای هر چرخش کامل 360 درجه شفت ، یک پالس تولید شده و سپس پالس های دیجیتالی به وسیله ی تجهیز دیگر به دیکودر (با در نظر گرفتن نیاز به تعداد دوران یا سرعت زاویه ای و یا مسافت) تبدیل می شوند. به عبارت دیگر، انکودر حسگری است که به چرخ دنده، چرخ و موتور وصل شده و میزان چرخش را اندازه گیری می کند که بر اساس این اندازه گیری پارامترهایی از جمله سرعت، جابه جایی و همچنین شتاب یا زاویه چرخش معین می شوند.


وظایف انکودر: • استفاده در آسانسورها به منظور تشخیص سرعت
 • استفاده در آسانسور ها به منظور انتقال جهت موتور اصلی به درایو
 • استفاده در سیستم کنترل آسانسور به منظور افزایش دقت و کیفیت حرکتی
 • مشخص نمودن لحظه ای مشخصات حرکت شفت موتور

جهت داشتن حرکتی نرم و بدون تنش و لرزش در آسانسورها، می توان در آسانسورها از انکودر( جهت مشخص نمودن لحظه ای مشخصات حرکت شفت موتور) استفاده نمود، که با اعلام این مشخصات به تابلو فرمان و با کمک درایو می توان مطلوب ترین فرکانس را در اختیار موتور گذاشته و به هدف نهایی خود دست بیابیم. سخت افزار ماوس (رایج ترین انکودر)، جهت اندازه گیری میزان جابه جایی در سطح مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد این سخت افزار بدین نحو می باشد که، با حرکت دادن ماوس در سطح، گوی زیرین به حرکت در آمده و موجب به حرکت در آمدن صفحه مدرج در میان سنسورها شده و در نهایت باعث تولید دو ردیف سیگنال می شود که این سیگنال ها تعیین کننده میزان جابه جایی حول محورهای Y و X می باشند.


اجزاء داخلی ماوس • سنسورهای نوری
 • مدار الکترونیکی
 • صفحات مدرج دوار

اجزاء انکودرها به شرح ذیل می باشد: • شفت انکودر
 • گیرنده نوری
 • فرستنده نوری
 • خروجی الکتریکی
 • صفحه مدور شیشه ای
 • مدار واسطه جهت تبدبل سیگنال های گیرنده نوری به سطح ولتاژ استاندارد صنعتی