خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  صفحه 1 از 3 12 ... آخرینآخرین
  نمایش نتایج: از 1 به 15 از 36
  1. Top | #1
   کاربر نیمه فعال

   khejalati
   نمایش مشخصات

   Question فرهنگ ایرانیا

   ﯾﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﯿﻪ ﺫﻫﻨﻢ ﺭﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺮﺩﻩ؛ ﺗﻮ ﮊﺍﭘﻦ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﻭ
   ﻫﺸﺖ ﭘﺎ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺁﺑﺰﯼ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﺗﻮ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﻬﺎ
   ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ، ﺗﻮ ﭼﯿﻦ ﺳﮓ ﻭ ﮔﺮﺑﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻫﺮ
   ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ . ﻣﺎﻫﯽ ﺭﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ ﺗﻮ ﺭﻭﻏﻦ
   ﺳﺮﺥ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﻥ ﻫﺰﺍﺭﺗﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ
   ﻣﯿﺮﻩ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﯿﮑﺸﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻥ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺮﺍﯼ
   ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ ﺍﺳﺖ . 2000 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻦ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺑﯽ
   ﺣﯿﺎﯾﯽ 2 ﺑﻪ 2 ﺑﺎﻫﻢ زنا میکنن ﯾﺎ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺩﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ ! ﯾﺎ
   ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻋﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﺭﮐﻮﺭﺩ
   ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻨﺪ . ﺗﻮ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﯿﺎ ﺗﻮ ﺑﻌﻀﯽ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻫﺎ ﻣﯿﻤﻮﻥ
   ﺭﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ ﻭ ﮐﻠﯽ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﻥ . ﺗﻮ ﻫﻨﺪ ﮔﺎﻭ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻥ
   ﭼﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻬﻦ ﮔﺎﻭ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ . ﮐﺮﻩ ﺍﯼ ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍ
   ... ﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﻫﺎ ﺭﻭ
   ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﮕﻦ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﻢ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺎﯾﻢ ‏) ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﺩ
   ﻣﻦ ‏( ﻫﯽ ﺗﻮ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ ﺷﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻭﻗﺘﯽ
   ﻣﯿﺒﺎﺯﻥ ﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻦ ﺑﻄﺮﯼ ﻭ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺳﻤﺖ ﺗﯿﻢ ﻣﯿﻬﻤﺎﻥ
   ﭘﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺗﻮ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ ﺷﯿﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ . ﺗﻮ ﺑﺮﺯﯾﻞ ﺳﺮ
   ﺩﺍﻭﺭ ﺭﻭ ﻭﺳﻂ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮﻥ . ﺗﻮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎﺭﻭ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﻩ 20 ﺗﺎ
   ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺭﻭ ﻣﯿﮑﺸﻪ . ﺗﻮ ﺍﺭﻭﭘﺎ 2 ﺗﺎ ﻣﺮﺩ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
   ﻣﯿﮑﻨﻦ . ﺗﻮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺯﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺣﻖ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻥ ! ﻭ 1000 ﺑﯽ
   ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻋﺠﯿﺐ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺩﯾﮕﻪ .. ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﮐﻞ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﯿﮕﻦ
   ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻬﺎ ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﻦ، ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻫﻢ ﺗﯿﺮﯾﭗ ﺭﻭﺷﻦ ﻓﮑﺮﯼ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﯾﻢ
   ﻣﯿﮕﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﻢ . ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﻭﺭ ﺭﻭ ﻣﯿﮑﺸﺘﻦ ﻫﻢ
   ﻣﺎﺭﻭ ﺍﺯ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﻫﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻤﻮﻥ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﯿﺸﺪ !!
   ﺍﮔﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺭﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﺗﻮ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﺮﺥ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ
   ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ !!!! ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﻢ ﺑﺨﺪﺍ، ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﻧﮕﺮﻡ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ
   ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻭﺳﺮﻣﻮﻥ
   ﺿﻌﯿﻔﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ 2500 ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ، ﺁﺭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ،
   ﺍﻭﻧﺎ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻥ ﻣﺎ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻮﻧﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ
   ﺑﺸﯿﻢ . ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺭﻭﺯﯼ 1000 ﺑﺎﺭ ﺧﺪﺍ ﺭﻭ
   ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ . ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
   فرستنده : ZzZ
   منبع سایت 4jok.com

  2. Top | #2
   کاربر باسابقه

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   اولا اینکه در آمریکا یه فرد مریض میاد چندین دانش آموز رو میکشه رو نباید به پای تمام مردم آمریکا نوشت.... یه فرد ایرانی هم در استرالیا رفت کلی آدم گروگان گرفت و عده ای رو به کشتن داد...اینو که نباید به پای مردم ایران نوشت چون اون شخص سلامت روانی نداشته
   ازدواج دوتا مرد در اروپا که گفتین بی فرهنگیه ...فکر میکنید در ایران ما هم جنس باز نداریم...در اروپا به هم جنس بازان اجازه میدن در آرامش ازدواج کنن و با روانشناس و دکتر سعی میکنن این مریضی رو در اونا از بین ببرن اما در ایران اونارو سرکوب میکنن و بهشون حق زندگی رو نمیدن....پس اونا تو مسئله خیلی با فرهنگ تر نسبت به ما عمل کردن
   هر کسی ذائقه ای داره و یه چیزی رو میخوره و چون شما ذائقه ژاپنی هارو دوست نداری حق مسخره کردن هم نداری چون اونا مردم بی آزار.با فرهنگ و پیشرفته ای هستن
   فکر نمی کنم تا به حال 5+1مارو بخاطر غذایی که میخوریم تحریم کرده باشن ...اونها مارو بخاطر تهدید در ملاعام به نابودی اسرائیل تحریم کردن
   ظرز نگاهتونو نسبت به مسائل عوض کنین ...بیاید ثابت کنید خودمون با فرهنگیم چرا پا پیچ بقیه کشورها میشین و فرهنگ اونارو زیر سوال میبرین
   [صحنه ی ما غزل پوش
   صدا صدای گوگوش ....

  3. Top | #3
   کاربر نیمه فعال

   khejalati
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط sam-n نمایش پست ها
   اولا اینکه در آمریکا یه فرد مریض میاد چندین دانش آموز رو میکشه رو نباید به پای تمام مردم آمریکا نوشت.... یه فرد ایرانی هم در استرالیا رفت کلی آدم گروگان گرفت و عده ای رو به کشتن داد...اینو که نباید به پای مردم ایران نوشت چون اون شخص سلامت روانی نداشته
   ازدواج دوتا مرد در اروپا که گفتین بی فرهنگیه ...فکر میکنید در ایران ما هم جنس باز نداریم...در اروپا به هم جنس بازان اجازه میدن در آرامش ازدواج کنن و با روانشناس و دکتر سعی میکنن این مریضی رو در اونا از بین ببرن اما در ایران اونارو سرکوب میکنن و بهشون حق زندگی رو نمیدن....پس اونا تو مسئله خیلی با فرهنگ تر نسبت به ما عمل کردن
   هر کسی ذائقه ای داره و یه چیزی رو میخوره و چون شما ذائقه ژاپنی هارو دوست نداری حق مسخره کردن هم نداری چون اونا مردم بی آزار.با فرهنگ و پیشرفته ای هستن
   فکر نمی کنم تا به حال 5+1مارو بخاطر غذایی که میخوریم تحریم کرده باشن ...اونها مارو بخاطر تهدید در ملاعام به نابودی اسرائیل تحریم کردن
   ظرز نگاهتونو نسبت به مسائل عوض کنین ...بیاید ثابت کنید خودمون با فرهنگیم چرا پا پیچ بقیه کشورها میشین و فرهنگ اونارو زیر سوال میبرین
   اینا رو من نگفتم فقط از مطلبش خوشم اومد کپی کردم اینجا
   حتی نگاه کنی آدرس هم دادم از کجا و مال کیه

   شما از اسلام بیشتر میدونی؟

  4. Top | #4
   کاربر نیمه فعال

   khejalati
   نمایش مشخصات
   در ضمن چرا ادم باید با حیون زنده این کار رو بکنه؟ مگه نمیتونه اول راحتش کنه بعد سرخش کنه؟

  5. Top | #5
   کاربر باسابقه

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط Ali Asghar TM نمایش پست ها
   در ضمن چرا ادم باید با حیون زنده این کار رو بکنه؟ مگه نمیتونه اول راحتش کنه بعد سرخش کنه؟
   همین ذبح مسلمانان در دنیا خودش بحث برانگیز هست و فعالان مدنی حقوق حیوانات همه بهش معترضن
   قوانین صیغه و چند همسری و ارث و دیه و ... هم کلی بحث داره
   برید یه ذره بیشتر مطالعه کنین ... تعصب خیلی بده ...بدون تعصب به قضایا نگاه کن
   [صحنه ی ما غزل پوش
   صدا صدای گوگوش ....

  6. Top | #6
   کاربر باسابقه

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط Ali Asghar TM نمایش پست ها
   اینا رو من نگفتم فقط از مطلبش خوشم اومد کپی کردم اینجا
   حتی نگاه کنی آدرس هم دادم از کجا و مال کیه

   شما از اسلام بیشتر میدونی؟
   میتونستین کپی نکنین وقتی یه مطلبی رو نقل میکنین حتما باهاش موافقین

   لطفا بحث رو الکی دینی نکنید
   [صحنه ی ما غزل پوش
   صدا صدای گوگوش ....

  7. Top | #7
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   بحث سلامو خواهشا نکشید وسط ...مطمن باشید اگه اسلام درست اجرا بشه مشکلی نیست
   ویرایش شده توسط مدیریت
   خلاف قوانین.

  8. Top | #8
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات
   نمیشه به طور کلی ایران رو با کشورهای دیگه مقایسه کرد چون بعضی چیزا اونجا ازاده و بی اخلاقی و بی فرهنگی حساب نمیشه
   من همه میدونن که از هر لحاظ از ایرانم دفاع میکنم اما واقعا از خیلی بی فرهنگی های بعضی مردم واقعا ناراحت میشم
   اما در کل بهتر سایت های ایرانی در عوضخوب جلوه دادن فرهنگ مون یه سری از بی فرهنگی ها رو بزرگتر و بدتر جلوه بده و کاری کنه که خیلی از مردم دست از این بی فرهنگی ها بردارن

  9. Top | #9
   کاربر نیمه فعال

   khejalati
   نمایش مشخصات

   اقا بیخیال

  10. Top | #10
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   ببخشید ولی در حال حاضر ما ایرانیان مردمی هستیم حرام خور و حق همدیگرو به راحتی اب خوردن میخوریم....خیانت کردن به خونواده و اطافیانمونم شده یه زرنگی....نژاد پرستی هم که داره بیداد میکنه....یه حقیقته پس دروغ تعطیل
   ویرایش شده توسط مدیریت
   خلاف قوانین.

  11. Top | #11
   کاربر باسابقه

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط Ali Asghar TM نمایش پست ها

   اقا بیخیال
   یه شعری گفتین و تو قافیه اش گیر کردین
   قافیه که به تنگ آید شاعر به جفنگ آید
   [صحنه ی ما غزل پوش
   صدا صدای گوگوش ....

  12. Top | #12
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط Saeed735 نمایش پست ها
   بحث سلامو خواهشا نکشید وسط ...مطمن باشید اگه اسلام درست اجرا بشه مشکلی نیست
   کاملا موافقم ما فقط دم از اسلام میزنیم بابام همیشه یه حرفی میزنه متاسفانه اسم طرفی که اصل این حرف مال اونه رو یادم رفته
   یکی از علما و اخوند های ایرانی به کشور های اروپایی سفر میکنه و وقتی برمیگرده میگه من اونجا اسلام رو دیدم اما مسلمان ندیدم اما تو ایران مسلمان میبینم اما اسلام نمیبینم(متاسفانه اسم اون حاج اقا رو یادم نیست)

  13. Top | #13
   کاربر باسابقه

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط Saeed735 نمایش پست ها
   ببخشید ولی در حال حاضر ما ایرانیان مردمی هستیم حرام خور و حق همدیگرو به راحتی اب خوردن میخوریم....خیانت کردن به خونواده و اطافیانمونم شده یه زرنگی....نژاد پرستی هم که داره بیداد میکنه....یه حقیقته پس دروغ تعطیل
   وقتی به همه القا بشه با خوندن یه مشت عبارات و جملات از پیش تعیین شده همه چی خوب میشه ... مشخصه که جامعه به سوی فلاکت پیش میره
   [صحنه ی ما غزل پوش
   صدا صدای گوگوش ....

  14. Top | #14
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط محمد3568 نمایش پست ها
   کاملا موافقم ما فقط دم از اسلام میزنیم بابام همیشه یه حرفی میزنه متاسفانه اسم طرفی که اصل این حرف مال اونه رو یادم رفته
   یکی از علما و اخوند های ایرانی به کشور های اروپایی سفر میکنه و وقتی برمیگرده میگه من اونجا اسلام رو دیدم اما مسلمان ندیدم اما تو ایران مسلمان میبینم اما اسلام نمیبینم(متاسفانه اسم اون حاج اقا رو یادم نیست)
   داداش اونا فرهنگ رو از ما گرفتن و پیشرفتش دادن به خدا که اگه اسلام رو درست اجرا کنیم کشور ما به یه کشور درجه یک از هر لحاظی تبدیل میشه...ببین بخدا الان ما ایرانیا به خودمون رحم نمیکنیم و همه چی شده مسخره....تو یه رساله خوندم که آقا زدن ریش چه با ماشین چه تیغ حرام است...خب این میشه دیگه ...اسلام رو کردیم فقط ریش...مطمن باشید 90 درصد مشکلم مال دولته
   ویرایش شده توسط مدیریت
   خلاف قوانین.

  15. Top | #15
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط sam-n نمایش پست ها
   وقتی به همه القا بشه با خوندن یه مشت عبارات و جملات از پیش تعیین شده همه چی خوب میشه ... مشخصه که جامعه به سوی فلاکت پیش میره
   حرفاتون توهین به اعتقادات افرادی از جمله من هستش

  صفحه 1 از 3 12 ... آخرینآخرین

  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 83
   آخرين نوشته: 12 خرداد 1399, 02:22
  2. نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی؟؟خودت برنامعه بریزی بهتره یا بری پیش مشاور؟؟
   توسط Dj.ALI در انجمن پاتوق سال دوازدهمی ها و کنکوریها
   پاسخ: 76
   آخرين نوشته: 18 آذر 1398, 10:00
  3. پاسخ: 215
   آخرين نوشته: 09 فروردین 1396, 09:01
  4. امتحان نهایی سوم دبیرستان1394-تاریخ ایران و جهان-فیزیک
   توسط Ali.N در انجمن امتحانات سال یازدهم
   پاسخ: 0
   آخرين نوشته: 17 خرداد 1394, 12:34
  5. پاسخ: 11
   آخرين نوشته: 13 مهر 1393, 14:07

  کلمات کلیدی این موضوع
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن