ساختارهای لوئیس در کنکور 6 سال اخیر ریاضی و تجربیساختارهاي لوویس ترکیبات شیمی يكي از مطالب هميشه مطرح در كنكور است.ساختار لوویس ترکیباتی که در کنکورهای 6 سال اخیر لازم بوده که دانش آموزها بلد باشند، ضمیمه شده است.امیدوارم این مطلب به شما آرامش دهد كه برای کنکور لازم نیست ساختارهای عجیب و پيچيده بلد باشيد .


فایل های ضمیمه
ساختارهای لوئیس در کنکور 6 سال اخیر

دانلود فایل