سال 2014 | 488 صفحه | ISBN: 9780521877862 | 8,32 MB |معرفی:
اگر درگیر طراحی و توسعه آنتن های کوچک هستید، راهنمای کامل و جدید “آنتن های کوچک مدرن” هرچه شما نیاز به دانستن آن دارید را پوشش می دهد. تمام اطلاعات ضروری از اصول و تئوری پایه تا تکنیک های بهینه سازی، ارزیابی، اندازه گیری و شبیه سازی در این کتاب گنجانده شده اند. در این کتاب نمونه های کاربردی متعددی از طیف وسیعی از سیستم های بی سیم به همراه یک واژه نامه برای آگاهی از آخرین اصطلاحات موجود، دریافت خواهید کرد. کتاب پیش رو تنوع وسیعی از آنتن های کوچک (electrically small, functionally small, physically constrained small and physically small) را پوشش می دهد.
و گام های طراحی و عملی برای هر نوع، توصیف شده اند. اگر شما یک حرفه ای در صنعت، یک پژوهشگر یا یک دانشجوی فارغ التحصیل هستید؛ این کتاب، راهنمای ضروری آنتن های کوچک می باشد.


مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعت های ملالت بار به ساعت های لذت بخش. "شارل دو مونتسکیو"