دوستان من شنبه امتحان شیمی دارم! فصل 1 و 2 رو خوندم! فصل 3و4 یارو بخونم تا 14 بشم؟