توضیحاتی در رابطه با OSD menu
On Screen Display یا (در صفحه نمایش) در لغت به معنی کنترل کننده ی کوچکی است که بر روی کابل دوربین مدار بسته قرار می گیرد تا توانایی تنظیمات خاصی را در اختیار کاربران قرار دهد.


تنظیمات موجود در OSD MENU :

  • تنظیم و کنترل خودکار نور مزاحم با تابش مستقیم بهتر ، در شب و با استفاده از فناوری BLC
  • تنظیم نور پس زمینه به صورت خودکار و دیجیتال و با فناوری D-WDR
  • پوشاندن منبع تابش نورهای مزاحم جهت پوشش بهتر در شب ، با استفاده از فناوری HLC
  • کاهش نویز های ارسالی از شبکه های فرستنده ی امواج تاثیر گذار با استفاده از فناوری WNRZ
  • تنظیم رنگ به صورت طبیعی با بهره گیری از فناوری AWB
  • افزایش سیگنال ویدئویی در شرایط کم نور با مدار کنترل خودکار و با استفاده از فناوری AGC

این امکانات و قابلیت های ویژه ، باعث گردیده است دوربین های مداربسته دارای فناوری OSD menu کیفیت تصویر و کارایی بهتری در دوربین مداربسته داشته وکنترل بهتری را در اختیار کاربران قرار دهد و در نتیجه در کلاس قیمتی بالاتری از دوربین مداربسته بدون استفاده از این امکانات قرار گیرد.