سال 2015 | 197 صفحه | ISBN: 9781447165927 | 13 MB |معرفی:
این اطلس، یک منبع مختصر و قابل دسترس برای انجام آرتروسکوپی زانو، برای خوانندگان فراهم آورده است. از رایج‌ترین روش‌های ارتوپدی در ایالات متحده و به‌طور فزاینده در سراسر جهان در این کتاب ارائه شده است.
بیش از 150 تصویر از جراحی مشاوران و جراحان ارشد در این اطلس گردآوری شده است که آن را به یک مرجع کلیدی برای ارتقاء روش آرتروسکوپی زانو و نتایج آن برای بیماران، تبدیل کرده است.دانشگاه واقعى، جایى است که مجموعه اى از کتاب در آن جمع آورى شده باشد. "کارلایل"