سال 2002 | 160 صفحه | ISBN: 9780806995427 | 49,57 MB |معرفی:
Moses یک معلم ایده‌آل برای مبتدیان مشتاق یادگیری نقاشی آبرنگ می‌باشد.
او در کتاب “نقاشی آسان آبرنگ” با حساسیت ویژه‌ای، خوانندگان را ازطریق یک دوره آموزشی اولیه کامل، هدایت می‌کند و درباره رنگ و تکنیک‌های متنوع ماندگار خود به‌بحث می‌پردازد. سپس خوانندگان به‌صورت گام‌به‌گام ازطریق مجموعه‌ای از پروژه‌های متنوع ازلحاظ دشواری، هدایت می‌شوند. او باهدف الهام بخشیدن و ایجاد لذت مطلق در خوانندگان، یک گالری از نقاشی‌های خود که به‌زیبایی طراحی شده‌اند و یک مکان عالی برای آغاز می‌باشد را ارائه می‌دهد.خواندن کتابهای خوب، در حکم مکالمه با انسانهای شرافتمند گذشته است. "دکارت"