برنامه ريزي نهايي ما پخش آخرين فصل در سال 2017 است، چون راستش را بخواهيد اصلا دوست نداريم مردم بعد از تماشاي قسمت آخر بگويند: "خدا رو شكر بالاخره تموم شد.." ما به طور كلي مي دانيم كه چند ساعت مفيد ديگر از داستانمان باقي مانده و مسلما قصد نداريم ده ساعت به آن اضافه كنيم.


ديويد بنيوف و دن وايس به همراه مايكل لومباردو(مدير برنامه ريزي اچ بي او) در مصاحبه اي با اينترتيمنت ويكلي(ET) راجع به نحوه پايان پروژه بازي تاج و تخت و الزامات اجتناب ناپذير آن توضيح دادند.

شروع پخش فصل پنجم نزديك است و از اين پس شخصيت‌ها و داستان‌هاي‌شان بايد سريع‌تر به سمت مقصد نهايي حركت كنند و اين قضيه دورنمايي از دو فصل باقي مانده را دراختيار تهيه‌كنندگان سريال قرار داده است. به اين ترتيب زمزمه‌هايي مبني بر تمديد قرارداد بعضي از بازيگران نقش‌هاي اصلي تا دو سال ديگر شنيده مي‌شود. مايكل لومباردو در اين باره مي‌گويد: «اين بخش سخت ماجراست، قبول دارم. معلوم است كه من چه به عنوان تهيه كننده و چه به عنوان يك طرفدار دلم مي خواهد اين سريال تا ده فصل ادامه يابد، ولي اين انتخاب ديويد و دن است و ما مجبوريم بر اساس نقشه آنها پيش برويم.»
در اين مصاحبه بنيوف و وايس هيچ موضع مشخصي درباره پايان سريال اتخاذ نكرده‌اند، اما لومباردو تاكيد مي‌كند كه تصميم نهايي با اين دو نفر خواهد بود: «شايد آنها بخواهند فصل آخر را در دو بخش طراحي كنند، به اين ترتيب كه نيمه اول را در يك سال و نيمه دوم را در سال بعدش پخش كنيم.»
بنيوف و وايس اما معتقدند:
«برنامه ريزي نهايي ما پخش آخرين فصل در سال 2017 است، چون راستش را بخواهيد اصلا دوست نداريم مردم بعد از تماشاي قسمت آخر بگويند: "خدا رو شكر بالاخره تموم شد.." ما به طور كلي مي دانيم كه چند ساعت مفيد ديگر از داستانمان باقي مانده و مسلما قصد نداريم ده ساعت به آن اضافه كنيم. به اين ترتيب ما دنبال يك نقطه نهايي هستيم كه براي ما و اچ بي او و از همه مهمتر تماشاگران سريال كاملا قابل قبول باشد.»

سینماخبر