به طور خلاصه باید طراحی سایت و ساختار آن منطبق بر اصل های بهینه سازی سایت باشد.

در قالب بندی صفحه سایت آنچه اولویت دارد رابطه بین طراحی سایت و ساختار آن می باشد. چگونگی قرار دادن درست و اصولی فرمت های طراحی سایت از اولویت های مهم طراحی به حساب می آید. توجه داشتن به قرارگیری درست زیرمنوها در جای مناسب و توجه به اندازه حجم درست آنها با لینک صفحه در طراحی سایت خیلی مهم است. ساختار درست لینک دادن صفحه ها باید با فرمت صحیحی انجام شود. تمام این اعمال در طراحی سایت حرفه ای و همچنین به موازات آن در بهینه سازی سایت نقش مهمی را دارند.منو در طراحی سایت

منوها نخستین لینک هایی هستند که کاربر به محض ورود به سایت شما می بیند. و صفحه هایی که در طراحی سایت تان در منوها قرار می گیرند نقش مهمی را برای کاران بازی می کنند. همچنین چون منو در همه صفحه های سایت شما دیده می شوند طراحی درست آنها خیلی مهم می باشند. بنابراین شما باید تلاش کنید در منو طراحی سایت تان فقط صفحه های مهم و لازم را قرار بدهید و از قرار دادن صفحه های نه چندان مهم و ضروری خودداری کنید.

قرار دادن دیاگرامی که ارتباط صفحه های سایت شما را نشان دهد

دیاگرامی از محل هایی که کاربران سایت شما در آ«جا ها حضور داشته اند را در سایت تان قرار بدهید و مجموعه ها و زیر مجموعه هایی را که کارابران طی کرده اند را در طراحی سایت صفحه های خود بگذارید. تا سایر کاربران نیز بتوانند به آسانی به مجموعه و زیر مجموعه هایی طراحی سایت شما دسترسی داشته باشند. نمونه زیر برای توضیح بهتر مطلب سودمند است.

Web development → Content management system → WordPress → WordPress themes → Responsive WordPress themesنقشه سایت در طراحی سایت

صفحه های سایت شما در طراحی سایت با قرار دادن نقشه سایت در گوگل بهتر شناسایی می شوند. اگر صفحه ای را در طراحی سایت تان حذف کرده اید آن را به صفحه ای دیگر طراحی سایت تان که همانند صفحه حذف شده می باشد ریدایرکت کنید.
منبع: طراحي سايت