استفاده از دنباله ی فیبوناتچی در طراحی لوگوی شرکت اپل
[IMG]http://edu.************/wp-content/uploads/applefibo.jpg[/IMG]
لوگوی سیب گازگرفته شده ی شرکت اپل (Apple) براساس دنباله ی فیبوناتچی ساخته شده است.
جملات دنباله ی فیبوناتچی به صورت … ، ۱۳ ، ۸ ، ۵ ، ۳ ، ۲ ، ۱ ، ۱ است (دو جمله ی اول برابر با یک است) و هر جمله برابر با مجموع دو جمله ی قبلی است.
جالب است اگر جملات دنباله فیبوناتچی را تا بی نهایت ادامه دهیم و جمله ی nام را به جمله ی n-1 تقسیم کنیم، حاصل عدد طلایی معروف می شود.
درمورد عدد طلایی
ریاضی ۱۰۰
در ادامه سخنرانی زیبای استیوجابز بنیان گذار اپل را حتما ببینید.