نظام سلطه آمریکایی-صهیونیستی و هم‌پیمانان منطقه‌ای آنان خصوصا ترکیه و عربستان با حمایت از داعش زمینه را برای اشغال بخش‌های وسیعی از خاک عراق و سوریه و کشتار مردم فراهم کردند؛ و در حالی‌که این حمایت‌ها همچنان تداوم دارد، همین کشورها با ادعای مبارزه با تروریسم، به مداخله نظامی در منطقه پرداخته و زمینه گسترش داعش در لیبی، مصر، افغانستان و حتی یمن را فراهم کرده‌اند.