خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  صفحه 1 از 4 12 ... آخرینآخرین
  نمایش نتایج: از 1 به 15 از 51
  1. Top | #1
   کاربر اخراجی

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات

   کد های نظام وظیفه برای کنکور ۹۷

   صفحه 38
   پيوست شماره 1- مقررات وظيفه عمومي
   براي شركت در آزمون سراسري سال 1394 لازم است يكي از « مرد » بر اساس اعلام رسمي سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، داوطلبان
   شرايط مشروحه ذيل را دارا بوده و كد مربوط را در بند 27 فرم تقاضانامه ثبت نام اينترنتي درج نمايند.
   كد 1) دارا بودن كارت پايان خدمت .
   كد 2) دارا بودن كارت معافيت دائم (كفالت، پزشكي، ايثارگران و موارد خاص).
   كد 3) مشمولان داراي برگ معافيت موقت بدون غيبت (پزشكي، كفالت و ساير...) در مدت اعتبار آن.
   كد 4) متولدين سال 1354 و قبل از آن، اين قبيل مشمولان بايد پس از اعلام قبولي و در زمان ثبت نام كارت معافيت دائم (معافيت سني عنايت مقام معظم رهبري)
   را ارائه نمايند.
   94 در سنوات مجاز تحصيلي، /6/ كد 5) دانش آموزان سال آخر دوره متوسطه يا پيش دانشگاهي كه به صورت پيوسته مشغول به تحصيل بوده و تا تاريخ 31
   فارغ االتحصيل مي شوند.
   كد 6) فارغ التحصيلان ديپلم به شرط اتمام تحصيل حداكثر تا پايان 22 سالگي و پيش دانشگاهي به شرط اتمام تحصيل حداكثر تا پايان 24 سالگي به صورت
   پيوسته و حضوري (مدارس روزانه، بزرگسالان و آموزش از راه دور) و مشروط به اينكه از تاريخ فراغت از تحصيل آنان در مقطع ديپلم يا پيش دانش گاهي تا
   زمان قبولي قطعي و ثبت نام در دانشگاه بيش از يكسال سپري نشده و وارد غيبت نشده باشند.
   تبصره 1- دانش آموزاني در شمول اين بند قرار مي گيرند كه دوره متوسطه را پيش از سال 92 شروع كرده باشند و افرادي كه دوره متوسطه (سال اول متوسطه ) را
   از مهر 91 آغاز كرده باشند، سقف مجاز سنوات تحصيلي آنان حداكثر تا پايان 20 سالگي خواهد بود.
   تبصره 2- كساني كه در مدت يكساله، خود را معرفي و براي آنان برگه اعزام بدون غيبت صادر شده است، چنانچه پيش از اعزام به خدمت در دانشگاه پ ذ يرفته
   شوند مجاز به ادامه تحصيل خواهند بود.
   تبصره 3- افرادي كه در سن مشموليت ترك تحصيل حضوري كرده و به صورت داوطلب آزاد موفق به اخذ مدرك ديپلم يا پيش دانشگاهي شده اند، در شمول اين
   بند قرار نداشته و صرفاً در صورتي مي توانند از معافيت تحصيلي دانشگاه استفاده نمايند كه وارد غيبت نشده باشند.
   كد 7) دانش آموزاني كه قبل از سن مشموليت ( 18 سالگي تمام) موفق به اخذ ديپلم يا پيش دانشگاهي به صورت حضوري يا غير حضوري (داوطلب آزاد ) شده
   باشند، به شرط نداشتن غيبت.
   توضيح: دانش آموزاني كه در سن 17 سالگي و قبل از سن مشموليت موفق به اخذ ديپلم يا پيش دانشگاهي مي شوند، چنانچه حداكثر تا شش ماه پس از رسيدن به
   سن مشموليت ( 18 سالگي تمام) وارد دانشگاه شوند، مجاز به ادامه تحصيل مي باشند؛ در غير اينصورت به دليل ورود به غيبت، مجاز به ادامه تحصيل
   نخواهند بود. مگر اينكه در مهلت شش ماه معرفي، خود را از طريق يكي از دفاتر پليس+ 10 به وظيفه عمومي معرفي كرده و داراي برگ اعزام بدون غيبت
   باشند.
   كد 8) دانش آموزان مشمولي كه پس از ترك تحصيل و در مهلت يكساله معرفي به وظيفه عمومي، موفق به اخذ ديپلم يا پيش دانشگاهي بصورت داوطلب آزاد شده
   باشند به شرط نداشتن غيبت.
   كد 9) فارغ التحصيلان ديپلم يا پيش دانشگاهي داراي برگ آماده به خدمت بدون غيبت كه تاريخ اعزام آنان سپري نشده باشد.
   تبصره - افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعلام قبولي يا پذيرش در دانشگاه مي باشد، لازم است برابر ضوابط مربوط نسبت به تمديد موعد اعزام خود
   اقدام نمايند. در غير ابنصورت به دليل ورود به غيبت شرايط ادامه تحصيل را از دست خواهند داد. در ضمن افرادي كه در موعد اعزام (مندرج در برگ
   آماده به خدمت) به خدمت اعزام مي شوند در صورت پذيرش در مقطع كارشناسي و بالاتر، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد.
   كد 10 ) متولدين نيمه اول سال 1344 و قبل از آن به شرطي كه تغيير سن نداده باشند.
   كد 11 ) كاركنان وظيفه (سربازان در حال خدمت) بدون غيبت اوليه به شرطي كه در مقطع كارشناسي و بالاتر پذيرفته شوند.
   94 به پايان مي رسد (اين دسته از افراد بايد به هنگام ثبت نام در دانشگاه، گواهي يا /6/ كد 12 ) كاركنان وظيفه اي كه خدمت دوره ضرورت آنان تا تاريخ 31
   كارت پايان خدمت ارائه نمايند).
   كد 13 ) طلاب علوم ديني دارنده مدرك ديپلم يا پيش دانشگاهي داراي معافيت تحصيلي حوزه. به شرطي كه مركز مديريت حوزه هاي علميه يا مركز مديريت
   حوزه علميه خراسان يا اصفهان تأييد نمايند كه طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه به موازات آن در دانشگاه نيز تحصي ل نمايد، با هما ن
   معافيت تحصيلي حوزه ، اشتغال به تحصيل وي در دانشگاه بلامانع است . بديهي است هر موقع كه حوزه علميه معافيت تحصيلي طلبه اي را خاتمه يافته اعلام
   نمايد، ادامه تحصيل وي در دانشگاه منوط به اجازه سازمان وظيفه عمومي و صدور معافيت تحصيلي دانشگاهي است. اينگونه دانشجويان براي ثبت نام در هر
   ترم تحصيلي بايد موافقت نامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمايند.
   كد 14 ) كاركنان پايور شاغل رسمي در نيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت از سازمان مربوط براي ادامه تحصيل.
   كد 15 ) دانشجويان انصرافي در صورتي كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي انصراف داده و همچنين از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذيرش
   90 به بعد) از امتياز يك بار انصراف استفاده /8/ در دانشگاه و رشته جديد بيش از يكسال سپري نشده باشد. مضافاً مشروط به اينكه قبلاً (از تاريخ 22
   نكرده باشند.
   * تذكرات مهم:
   1) مشمولان غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند و در صورت شركت در آزمون و قبولي در آن، معافيت تحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاه ها مجاز به ثبت نام از
   آنها نمي باشند.
   2) دانشجويان اخراجي دانشگاه ها تا پايان خدمت دوره ضرورت يا اخذ معافيت دائم، مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند (به جز افرادي كه قبل از ورود به سن مشموليت اخراج
   شده اند).
   3) معافيت تحصيلي براي هر مقطع فقط يكبار صادر مي شود. بنابر اين فارغ التحصيلان هر مقطع مجاز به تحصيل مجدد در همان مقطع نمي باشند . همچنين فار غ التحصيلان
   مقطع كارداني مجاز به شروع به تحصيل در مقاطع كارشناسي پيوسته، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته و نيز فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي مجاز به شروع به
   تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي نيستند (به استثناي رشته هايي كه با تأييد وزارتين علوم و
   بهداشت فاقد مقطع ناپيوسته بالاتر م يباشند).
   4) ترخيص سربازان حين خدمت صرفاً جهت ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي و بالاتر مجاز بوده و ترخيص آنان جهت تحصيل در مقطع كارداني مجاز نم يباشد.
   5) دانشجوياني كه تمايل به انصراف و شروع به تحصيل مجدد دارند، در طول تحصيلات دانشگاهي (از ديپلم تا دكتري) فقط يك بار مجاز به انصراف مي باشند، مشروط به
   اينكه در سنوات مجاز تحصيلي انصراف داده و از زمان انصراف تا شروع به تحصيل مجدد بيش از يكسال سپري نشده باشد.
   6) دانشجويان مقاطع كارشناسي و بالاتر پيوسته كه پس از انصراف يا اخراج با اخذ مدرك مقطع پايين تر و بدون رعايت سقف سنوات تحصيلي، فار غ التحصيل شناخته
   مي شوند، تا پايان خدمت دوره ضرورت يا اخذ معافيت دائم، مجاز به ادامه تحصيل نم يباشند.
   7) كاركنان وظيفه مجاز به تحصيل همزمان با انجام خدمت نيستند. اين افراد در صورت قبولي در دانشگاه و داشتن شرايط ادامه تحصيل، از خدمت ترخيص خواهند شد.
   8) دانش آموزاني كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي، در ماه هاي خرداد يا شهريور هر سال فارغ التحصيل مي شوند، چنانچه تا پايان شهريور سال آينده در دانشگاه پذيرفته
   شوند، فاقد غيبت بوده و از معافيت تحصيلي استفاده خواهند كرد.
   مثال 1- دانش آموز متولد 1376 و ماقبل آن كه در خرداد يا شهريور 94 در مقطع ديپلم يا پيش دانشگاهي فارغ التحصيل مي شود، آخرين مهلت معرفي وي تا پايان شهريور
   سال 95 مي باشد كه علاوه بر آزمون سال 94 ، مي تواند در آزمون سال 95 نيز شركت نمايد.
   مثال 2- دانش آموز متولد 1375 و ماقبل آن كه در خرداد يا شهريور 93 در مقطع ديپلم يا پيش دانشگاهي فارغ التحصيل شده است، آخرين مهلت معرفي وي تا پاي ا ن
   شهريور سال 94 مي باشد. بنابراين چنانچه تا پايان شهريور 94 در دانشگاه پذيرفته شود مي تواند از اول مهر 94 با استفاده از معافيت تحصيلي، شروع به تحصيل
   نمايد.
   2 سال، كارشناسي پيوسته 5 سال، كارشناسي ارشد پيوسته 6 سال و دكتراي پيوسته 8 سال مي باشد. / 9) سنوات مجاز تحصيل در مقاطع: كارداني 5

  2. Top | #2
   کاربر نیمه فعال

   نمایش مشخصات
   سلام آقا من الان موندم کدوم کد را وارد کنم

   من شامل
   * تذكرات مهم:

   مثال 2- دانش آموز متولد 1375 و ماقبل آن كه در خرداد يا شهريور 93 در مقطع ديپلم يا پيش دانشگاهي فارغ التحصيل شده است، آخرين مهلت معرفي وي تا پاي ا ن
   شهريور سال 94 مي باشد. بنابراين چنانچه تا پايان شهريور 94 در دانشگاه پذيرفته شود مي تواند از اول مهر 94 با استفاده از معافيت تحصيلي، شروع به تحصيل
   نمايد.

   ( یک خط مانده به آخر ) می شوم

   الان کدام کد رو باید بزنم ؟

   خودم 7 رو زدم لطفا راهنمایی

  3. Top | #3
   کاربر اخراجی

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط amires نمایش پست ها
   سلام آقا من الان موندم کدوم کد را وارد کنم

   من شامل
   * تذكرات مهم:

   مثال 2- دانش آموز متولد 1375 و ماقبل آن كه در خرداد يا شهريور 93 در مقطع ديپلم يا پيش دانشگاهي فارغ التحصيل شده است، آخرين مهلت معرفي وي تا پاي ا ن
   شهريور سال 94 مي باشد. بنابراين چنانچه تا پايان شهريور 94 در دانشگاه پذيرفته شود مي تواند از اول مهر 94 با استفاده از معافيت تحصيلي، شروع به تحصيل
   نمايد.

   ( یک خط مانده به آخر ) می شوم

   الان کدام کد رو باید بزنم ؟

   خودم 7 رو زدم لطفا راهنمایی
   کد7برای شما درسته

  4. Top | #4
   کاربر نیمه فعال

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   اغا من ٩٣ پيش دانشگاهيمو گرفتم بايد كدومو بزنم؟؟؟٦؟؟؟

  5. Top | #5
   کاربر انجمن

   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط johnosa1995 نمایش پست ها
   اغا من ٩٣ پيش دانشگاهيمو گرفتم بايد كدومو بزنم؟؟؟٦؟؟؟
   بله

  6. Top | #6
   کاربر باسابقه

   Mamoli
   نمایش مشخصات
   الان پشت کنکوریا (سال دوم کنکور) باید چه کدی رو بزنن؟؟؟؟
   هر شـــــب... دلم دریــــای آتیـــــشه
   از این بدتر مگه میـــــــــــــــــــــشه ؟؟
   حــــال هیچکی تو دنـــــــــــــــــــــــ یا
   بدتر از حـــــال مــــــــن نــــــــــیست
   درد رو زمین، بدتر از همیــــــــــــــــن
   درد تنها شدن نیســــــت..............

  7. Top | #7
   کاربر فعال

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   متولد 19 آذر 74 هستم و خرداد امسال پیش دانشگاهیمو تموم کردم, کدوم کدو باید بزنم؟

  8. Top | #8
   کاربر اخراجی

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط mohamadj07 نمایش پست ها
   الان پشت کنکوریا (سال دوم کنکور) باید چه کدی رو بزنن؟؟؟؟
   اگه قبل 18سالگی مدرک پیش رو گرفتن کد7در غیر اینصورت کد6

  9. Top | #9
   کاربر فعال

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط mohamadj07 نمایش پست ها
   الان پشت کنکوریا (سال دوم کنکور) باید چه کدی رو بزنن؟؟؟؟
   منم همین سوالو دارم؟
   شما هم 2درس پیش دانشگاهی رو گذاشید؟؟


  10. Top | #10
   کاربر اخراجی

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط *Yousef* نمایش پست ها
   متولد 19 آذر 74 هستم و خرداد امسال پیش دانشگاهیمو تموم کردم, کدوم کدو باید بزنم؟
   اگه قبل 18سالگی مدرک پیش رو گرفتی کد7در غیر اینصورت کد6

  11. Top | #11
   کاربر باسابقه

   Mamoli
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط reza25 نمایش پست ها
   اگه قبل 18سالگی مدرک پیش رو گرفتن کد7در غیر اینصورت کد6
   خرداد امسال قبول شدم...متولد اردیبهشت 75 ...کدوم میشه؟
   هر شـــــب... دلم دریــــای آتیـــــشه
   از این بدتر مگه میـــــــــــــــــــــشه ؟؟
   حــــال هیچکی تو دنـــــــــــــــــــــــ یا
   بدتر از حـــــال مــــــــن نــــــــــیست
   درد رو زمین، بدتر از همیــــــــــــــــن
   درد تنها شدن نیســــــت..............

  12. Top | #12
   کاربر فعال

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   سازمان سنجش ***** همه رو گرفتار کرده


  13. Top | #13
   کاربر اخراجی

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط mohamadj07 نمایش پست ها
   خرداد امسال قبول شدم...متولد اردیبهشت 75 ...کدوم میشه؟
   کد6

  14. Top | #14
   کاربر انجمن

   bi-tafavot
   نمایش مشخصات
   اسفند 74
   پشت کنکوری
   کد چند رو بزنم؟! البته چند ماه پیش رفتم پلیس+10 5 سال معافیت تحصیلی گرفتم.
   وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

   بر خدا توکل کنید،او به شما روزی میدهد از جایی که گمان نمیبرید  15. Top | #15
   کاربر اخراجی

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط sina3656355 نمایش پست ها
   اسفند 74
   پشت کنکوری
   کد چند رو بزنم؟! البته چند ماه پیش رفتم پلیس+10 5 سال معافیت تحصیلی گرفتم.
   امسال دانشگاه ثبت نام کردی؟

  صفحه 1 از 4 12 ... آخرینآخرین

  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  کلمات کلیدی این موضوع

  نمایش برچسب‌ها
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن