سلام،من بومي زاهدان هستم،با توجه به سهميه منطقه دو و بومي گزيني چه رتبه اي براي پزشكي لازمه؟توي سايت كانون هم نگاه كردم فقط درصد ميده و رتبه نداره


Sent from my iPad using Tapatalk