سلام!

خود انتشارات اقدام به ریلیزه درسنامه های زیست و پاسخنامه ادبیات جامع کرده!

از بخش پایانی ادبیات جامع میتونید به عنوان کتاب املا استفاده کنید!

adabiyate-jame-pasokhname1.png
http://kheilisabz.com/lvl5/2014/12/01.pdfjenetik1.png
http://kheilisabz.com/lvl5/2014/12/Genetik.rar

خیلی سبز خیلی نو آوری کرده! فقط حیف یکم جلفه!