سلام بچه ها میخوایم تو این تایپیک در مورد توکل به خدا و اعتماد به خدا موضوع بذاریم تا اونایی که دوست دارن استفاده کنن..شاید خیلی از شما تو انجام کاراتون بگین توکل برخدا بدون اینکه حتی بدونین توکل به خدا یعنی چی؟...ریشه خیلی از مشکلات و درست انجام ندادن کارامون همینه ..من خودمم قبلا واقعا معنی درست این جمله رو نمیدونستم ولی با خ.ندن مطالب و قران فهمیدم تا حدودی امیدوارم شما هم بتونین استفاده کنین..البته توکل همیشه همراه تلاشه ...م.فق باشین ..یاحق

- - - - - - پست ادغام شده - - - - - -

tavakal-allah_20091212_1416732515.jpg

- - - - - - پست ادغام شده - - - - - -

معنای توکل

توکل از ماده " وکل " است که وکالت هم از همین باب است. " وکل " یعنی واگذار کرد. توکیل که به اصطلاح علم صرف باب تفعیل " وکل " است، یعنی وکیل گرفتن. وکیل یعنی کسی که انسان کار را به او واگذار کرده است، توکیل یعنی وکیل انتخاب کردن. علی القاعده باید به جای " توکل علی الله " ، " وکل الله " باشد، یعنی هر کسی که خدا را وکیل و کارگزار کار خودش قرار بدهد، و حال آنکه توکل معنایش قبول واگذاری است، یعنی متعهدشدن و قبول کردن. علی القاعده این جور است که موکل ما هستیم، متوکل خداست، نه اینکه متوکل ما باشیم، چون ما که کار خدا را به عهده نگرفته ایم، متوکل یعنی کسی که کار را به عهده می گیرد، و خداست که بناست کار ما را به عهده بگیرد.

- - - - - - پست ادغام شده - - - - - -

خدا آن وقت متعهد سرنوشت انسان می شود که انسان متعهد وظایف خودش بشود. تو راه خدا را پیش بگیر و در هر کاری ببین وظیفه چیست، به تکلیف خودت عمل کن، آن وقت ببین خدا چگونه سرنوشت تو را خوب می سازد. پس در مفهوم توکل دو چیز خوابیده است: از طرف بنده قبول کردن وظایف الهی که به او واگذار شده است، از طرف خدا قبول کردن سرنوشت خوب که بنده به او واگذار کرده است. خدا تکلیف به تو واگذار کرده است، تو آن را بپذیر، تو سرنوشتت را به خدا بسپار، خدا آن را می پذیرد

- - - - - - پست ادغام شده - - - - - -

توکل نردبان رسیدن به یقین

حمد بن أبى عبد اللَّه از پدرش مرفوعاّ تا پیغمبر صلى اللَّه علیه و آله روایت نموده كه جبرئیل خدمت رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله آمد، و عرض كرد: خداوند تبارك و تعالى مرا فرستاده كه هدیه‏اى به تو تقدیم نمایم كه به احدى قبل از تو داده نشده، پیغمبر اكرم صلى اللَّه علیه و آله فرمود: من پرسیدم: آن چیست؟ گفت: «صبر» و بهتر از آن، گفتم: بهتر از صبر چیست؟ گفت: رضا و بهتر از آن، پرسیدم: بهتر از رضا چیست؟ جواب داد: «زهد» و بهتر از آن، گفتم: بهتر از زهد چیست؟ گفت: «اخلاص» و نیكوتر از آن،گفتم: نیكوتر از اخلاص چیست؟پاسخ گفت: «یقین» و پسندیده‏تر از آن، پرسیدم: اى جبرئیل آن چیست؟ گفت:نردبان رسیدن به آن، و آن «توكّل» بر خداى عزّ و جل است. گفتم: «توكّل» بر خداى عزّ و جلّ چیست؟ گفت: آنكه بدانى مخلوق زیان نمى‏زند، و سود نمى‏رساند، و بخشش نمى‏كند، و باز نمى‏دارد، و ناامیدى از مخلوق را شیوه خودسازى، پس هر گاه بنده چنین باشد به كسى جز خدا تكیه نكند، و نمى‏ترسد جز از خدا، و به كسى غیر از خدا طمع نمى‏بندد پس اینست معنای توكّل.