سلام .


كسى از دوستان پاسخ سوالات كتاب كار فيزيك ٢ - خيلى سبز رو داره؟


مثلا قبلا داشته و سوالاتش رو حل كرده باشه يا ...؟

(اولويت با فصل اول و فصل دوم)