صفحه اول روزنامه‌هاي انگليس (عکس)

روزنامه هاي امروز انگليس به شکست شب گذشته آرسنال و نقل صحبت‌هاي ونگر پرداخته اند.


روزنامه میرر اسپورت با تیتر " [قهرمانی را] در قوطی بینداز" به شکست شب گذشته آرسنال مقابل سوانسی پرداخته است
روزنامه سان اسپورت با تیتر "قهرمانی برای توست ژوزه[مورینیو]" به نقل صحبت‌های آرسن ونگر پرداخته است
روزنامه دیلی میل با تیتر "فکر می‌کنم همه چیز (قهرمانی) تمام شده" به نقل صحبت‌های ونگر پرداخته است