سلام

بلوک برترین ارسال کنندگان در طول روز و هفته و ماه و ... در پایین صفحه اصلی انجمن و در قسمت بالای آمار انجمن قرار داده شد

top-post.jpg