محققان در یک مطالعه نشان دادند که سیاه چاله‌های عظیم می‌توانند جلوی شکل گیری و تولد ستارگان جدید در کهکشان‌های پیر را بگیرند.

محققان این پژوهش را با استفاده از امواج فرکانس ذرات رادیویی که با سرعت نور حرکت می‌کرد انجام دادند به طوری که با فروپاشی ستارگان پیر و تشکیل کوتولۀ سفید عملاً این سیاه چاله‌ها راه را برای تولد ستارۀ جدید مسدود می‌کند.
جاتز هایکینز محقق ارشد طرح گفت: این رویداد در اثراس زد (SZ) رخ می‌دهد که طی آن الکترونها در گاز داغ به دام افتاده و چگالش رخ می‌دهد و بدین ترتیب از تشکیل ستاره‌ای نو جلوگیری می‌شود.

کوماتسو از دیگر محققان این پژوهش گفت: اثر اس زد( SZ) تاکنون به این دقت مورد مطالعه واقع نشده بود، به طوری که ما شاهد تحقق این تئوری بودیم.

وی گفت: تمام بررسی‌ها توسط تلسکوپ کیهان شناسی آتاکاما واقع در شیلی انجام گرفت.