قیمت 100 هزار تومان. همراه با پاسخ تشریحیazmoon.jpg