با سلام

میخواستم بپرسم از مباحثی مثل حد دنباله ها و همگرایی و واگرایی و دنباله های کراندار و صعودی و نزولی هم در آزمون 9 آبان قلم چی سوال طرح میشه یا خیر ؟؟