ولی فیزیکش خوبه !!!
منم میخواستم فقط فیزیکشو بگیرم
که الان کلا بیخیال شدم !
ارزششو نداره
میرم همون خیلی سبز و گاج رو میخونم