سلام دوستان
یکی از آشناهای ما
آموزشکده فنی دختران الزهرا تبریز قبول شده..
چجور جاییه؟؟ خوب هست؟؟
الان باید برای ثبت نام چیکار کنه؟؟ سایت درست و حسابی نداره
تا کی ببرای ثبت نام فرصت هست
لطفا کمک کنید