سلام دوستان کدوم یکی از اینا رو بگیرم بهتر و کامل تره؟ریاضی گاج میکرو دوم یا ریاضیات تجربی (( هر دو نقره ای رنگ))؟

نام کتاب +
ذکر دلیل.


اسپم ممنوع

ممنونم


- - - - - - پست ادغام شده - - - - - -

عاپ............................................ ..