سلام من قصد دارم زودتر از موعد برنامه ی مطالعاتی مهر پارسال را بذارم ببینم نظرتون راجع به اون چیه؟ اگه خواستین میتونم بقیه ماه را هم بذارم