یکی از اقوام کنکور تجربی داده ولی حالا میخواد تو زیر گروه ریاضی انتخاب رشته کنه (البته منظورش رشته های با کنکوره) از من کمک خواست ولی من چون زیاد با دانشگاه ازاد اشنایی ندارم گفتم از شما بپرسم