خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2
  1. Top | #1
   کاربر نیمه فعال

   نمایش مشخصات

   سوال و پاسخ های تشریحی زیست شناسی خارج از کشور 93

   در این تاپیک سوالات و پاسخ تشریحی زیست شناسی خارج از کشور 93 رو که توسط خودم پاسخ تشریحی داده شده رو می توانید مشاهده کنید.

   پاسخ های تشریحی مختصر و مفید نوشته شده تا روش رد گزینه سر جلسه یاد آوری شود و مفصل گویی به منظور آموزش کامل و گیج کنندگی بیشتر ندارد (در واقع سر جلسه باید چیزی در همین حد برای هر گزینه به ذهنتان برسد برای رد گزینه,نه پاسخ های ابر تشریحی!)

   زیست شناسی خارج از کشور 93

   1.در گیاهان,هر نوع حرکتی که ..... ایحاد شود,نوعی حرکت ...... محسوب می شود.

   1)در بخش های زنده ی گیاه - القایی
   2)تحت تاثیر محرک های درونی - فعال
   3)در بخش های غیر زنده ی گیاه - خود به خودی
   4)تحت تاثیر محرک های بیرونی - غیر فعال


   پاسخ:گزینه ی 2 پاسخ صحیح است.

   گزینه ی 1:حرکت های خود به خودی نیز در بخش های زنده صورت می گیرند.
   گزینه ی 3:حرکت های خود به خودی اتفاقا در بخش های زنده ی گیاه صورت می گیرند.
   گزینه ی 4:حرکتی مانند حرکت های گرایشی نیز که نوعی حرکت فعال است نیز بر اثر محرک های خارجی است.

   2.همه ی تار های عصبی که به دستگاه عصبی خودمختار تعلق دارند,می توانند .......

   1)حالت آرامش را در بدن بر قرار نمایند.
   2)تحت شرایطی پتانسیل الکتریکی غشای خود را تغییر دهند.
   3)توسط نوعی سلول های غیرعصبی عایق بندی شوند.
   4)پیام های عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت کنند.


   پاسخ:گزینه ی 2 پاسخ صحیح است.

   گزینه ی 1:در مورد سمپاتیک صدق نمی کند.
   گزینه ی 2:هر سلول عصبی می تواند پتانسیل عمل تولید کند.
   گزینه ی 3:در مورد همه ی عصب ها صدق نمی کند.
   گزینه ی 4:احتمالا منظور از این گزینه این بوده است که طبق کتاب تار عصبی به آکسون یا دندریت های بلند گفته می شود که دیگر جسم سلولی جزئی از آن ها محسوب نمی شود.

   3.زئوسپور در کاهوی دریایی, ...... زیگوسپور در کلامیدوموناس, ......

   1)برخلاف - در شرایط نامساعد محیطی تولید می شود.
   2)همانند - می تواند ساختار پرسلولی گامتوفیتی بسازد.
   3)برخلاف - یک مجموعه کرومزوم را در خود جای داده است.
   4)همانند - در هنگام تقسیم,ساختار های چهار کروماتیدی تشکیل می دهد.


   پاسخ:گزینه ی 3 پاسخ صحیح است.

   زئوسپور هاپلویید و زیگوسپور دیپلویید است و از نظر تعداد مجموعه ی کرومزومی متفاوت هستند.
   گزینه ی 1:زیگوسپور در شرایط نامساعد تشکیل می شود.
   گزینه ی 2:در کلامیدوموناس چنین ساختار پرسلولی ای وجود ندارد.همچنین چرخه از نوع تناوب نسل نیست.
   گزینه ی 4:زئوسپور توانایی میوز و تشکیل تتراد طی آن را ندارد.

   4.در ..... محتویات لوله ی گوارش پس از آن که از نخستین محل ذخیره و نرم شدن موقتی خارج شدند,بلافاصله به بخش دیگری وارد می شوند که جایگاه ...... مواد غذایی است.

   1)ملخ همانند گنجشک - آغاز گوارش مکانیکی
   2)ملخ برخلاف کرم خاکی - خرد و آسیاب شدن
   3)کرم خاکی همانند گنجشک - اصلی گوارش و جذب
   4)گنجشک برخلاف کرم خاکی - ترشح آنزیم های گوارشی


   پاسخ:گزینه ی 4 پاسخ صحیح است.

   گزینه ی 1:بخش مورد نظر در صورت سوال چینه دان است.در ملخ گوارش مکانیکی قبلا توسط صفحات آرواره مانند شروع شده است.
   گزینه ی 2:کلمه ی برخلاف در این گزینه باعث غلط شدن آن است.
   گزینه ی 3:در کرم خاکی سنگ دان مکان اصلی گوارش و جذب نیست.

   5.در همه ی گیاهان ......

   1)سانتریول دار,از رشد هر هاگ,گامتوفیت نر یا ماده ایجاد می شود.
   2)آونددار,با فعالیت کامبیوم چوب پنبه ساز,روپوست ساقه از بین می رود.
   3)بدون رویان,اسپوروفیت جوان در ابتدای رویش از گامتوفیت تغذیه می کند.
   4)بدون آوند,هر گامتوفیت,ساختار های پرسلولی نر و ماده را ایجاد می کند.


   پاسخ:گزینه ی 3 پاسخ صحیح است.

   بدون رویان ها بدون دانه ها یا همان خزه و سرخس ها هستند که در ابتدای رویش اسپوروفیت جوان از گامتوفیت تغذیه می کند.
   گزینه ی 1:در سرخس چنین نیست.با رشد هاگ هر دو نوع گامتوفیت نر و ماده تشکیل می شوند.
   گزینه ی 2:در مورد گیاهانی مانند گیاهان علفی صدق نمی کند.
   گزینه ی 4:در خزه هر گامتوفیت خود از یک جنس است و نمی تواند ساختار مربوط به جنس مخالف را تولید نماید.

   6.به منظور اشتقاق دو گونه سنجاب تیره و روشن امروزی از جمعیت اولیه,ابتدا ......

   1)یکی از عوامل موثر برتغییر ساختار ژنی جمعیت کند یا متوقف گردید.
   2)اعضای جمعیت متحمل تغییرات ناگهانی و جدایی تولیدمثلی شدند.
   3)عوامل موثر بر تغییر فراوانی الل ها دست به کار شدند.
   4)تنها عامل تغییر دهنده ی الل ها فعال گردید.

   پاسخ:گزینه ی 1 پاسخ صحیح است.

   مانع جغرافیایی باعث جلوگیری یا کند شدن شارش ژن می شود.
   گزینه ی 2:تغییر ناگهانی در مورد گونه زایی هم میهنی صادق است.حال آنکه با دگر میهنی طرف هستیم.
   گزینه ی 3:این اعمال موخر بر توقف شارش ژن هستند.
   گزینه ی 4:در گونه زایی دگر میهنی چندین عامل از جمله توقف شارش ژن و انتخاب طبیعی و رانش ژن نقش دارند.

   7.کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟
   ((به طور معمول ,در پایان نیمه ی دوم چرخه ی جنسی زنان,......))

   1)از فعالیت ترشحی تخمدان کاسته شده است.
   2)بر فعالیت ترشحی هیپوفیز پیشین افزوده می شود.
   3)گامت ها اولین تقسیم میوزی خود را کامل می نمایند.
   4)فولیکول ها تحت تاثیر هورمون محرک خود قرار می گیرند.


   پاسخ:گزینه ی 3 پاسخ صحیح است.

   این عبارت مربوط به انتهای مرحله ی فولیکولی است.
   گزینه ی 1:در پایان لوتئال غلظت هر دو هورمون استروژن و پروژسترون سیر نزولی دارد.
   گزینه ی 2:در پایان لوتئال غلظت هر دو هورمون LH و FSH سیر صعودی اندکی دارند.
   گزینه ی 4:این امر مربوط به ابتدای فولیکولی است.نه انتهای لوتئال.

   8.با فرض این که در یک سلول سالم مشیمیه ی انسان,نوعی ماده ی شیمیایی بتواند مانع ورود h+ به فضای درونی میتوکندری شود,در این صورت,ابتدا ....... متوقف خواهد شد.

   1)تشکیل مولکول آب
   2)تجزیه ی مولکول ATP
   3)بازسازی NAD+
   4)تشکیل مولکول ATP


   پاسخ:گزینه ی 4 پاسخ صحیح است.

   گزینه ی 2 از همان اول غلط است.چون اصولا در زنجیره ی انتقال الکترون تجزیه ی ATP نداریم.بازسازی NAD+ نیز ابتدایی ترین عمل زنجیره و تشکیل مولکول آب نیز انتهایی ترین عمل زنجیره است و تنها تشکیل مولکول ATP بلافاصله پس از ورود H+ به غشای درونی است.

   9.چند مورد جمله ی زیر را به نادرستی تکمیل می نمایند؟
   ((همه ی لنفوسیت ها ..... ))

   الف)در غیر از مکان تولید خود بالغ می شوند.
   ب)به طور پیوسته بین خون و لنف در گردش می باشند.
   ج)قطعا دی اکسید کربن تولید می کنند.
   د)در صورت لزوم فقط در خون تقسیم شده و سلول خاطره می سازند.


   1)1
   2)2
   3)3
   4)4

   پاسخ:گزینه ی 3 پاسخ صحیح است.

   لنفوسیت های B در همان مغز استخوان بالغ می شوند(غلط بودن مورد الف).عده ای از لنفوسیت ها در مکان خاصی مانند گره های لنفی و آپاندیس مستقر می شوند (غلط بودن مورد ب).لنفوسیت ها مانند هر سلول زنده ی دیگری تنفس سلولی دارند و آن را با گلیکولیز شروع می کنند.اما در صورتی که اکسیژن در محیط نباشد و استیل کوآنزیم تشکیل نشود و سلول تخمیر الکلی نیز انجام ندهد,هیچ دی اکسید کربنی تولید نمی شود (غلط بودن مورد ج).هر دو نوع لنفوسیت ها می توانند سلول خاطره بسازند و در صورت لزوم و نیاز سیستم ایمنی می توانند فقط در خون تقسیم شوند (صحیح بودن مورد د).

   10.هر جانوری که ساده ترین ....... را دارد,فاقد ....... است.

   1)دستگاه عصبی - تولیدمثل جنسی
   2)دستگاه گردش خون بسته - گوارش برون سلولی
   3)گیرنده ی نوری - هومئوستازی
   4)دستگاه گردش مواد - ایمنی هومورال


   پاسخ:گزینه ی 4 پاسخ صحیح است.

   ساده ترین دستگاه گردش موارد را عروس دریایی دارد که چون بی مهره است فاقد ایمنی اختصاصی مانند ایمنی هومورال است.
   گزینه ی 1:ساده ترین دستگاه عصبی را هیدر دارد که تولیدمثل جنسی نیز دارد.
   گزینه ی 2:دستگاه گردش خون ماهی ها بسته و از نوع ساده است.اما ماهی ها نیز مکان های خاصی در بدن خود برای گوارش غذا دارند که گوارش برون سلولی محسوب می شود.
   گزینه ی 3:ساده ترین گیرنده ی نوری را پلاناریا دارد.از طرفی چون پرسلولی است مجموعه ی اعمالی برای حفظ محیط داخلی آن انجام می شود که هومئوستازی نام دارد.

   =========

   آپدیت می شود؟!

  2. Top | #2
   کاربر انجمن

   نمایش مشخصات
   کاش به سوالای بیشتری جواب میدادی .
   ممنون عالی بود

  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  کلمات کلیدی این موضوع
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن