به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین همایش آشنایی با رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه برای آشنایی بیشتر با رشته‌های دانشگاهی برگزار خواهد شد.این همایش با هدف آشنایی داوطلبان با رشته‌ها و کمک به آنان برای انتخاب هر چه بهتر رشته‌ها، ارتقای سطح علمی ورودی‌های جدید از طریق ایجاد علاقه‌مندی در رشته‌های کمتر شناخته شده، آشنایی با فضای علمی با نشاط و در عین حال رقابتی و امکانات و تسهیلات ویژه دانشگاه صنعتی شریف برای دانشجویان برگزار خواهد شد.همایش در فاصله بعد از اعلام رتبه‌های دانش آموزان در کنکور و قبل از اتمام مهلت انتخاب رشته‌ها برگزار می‌شود.در این همایش چهار روزه تمامی رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه معرفی خواهند شد و به منظور افزایش بهره‌وری همایش، معرفی هر رشته توسط استادی از همان رشته صورت می‌پذیرد.