در این بخش نکته جدیدى رو برایتان آموزش میدهم ، که خیلی از شما براى نخستین بار به گوشتان می خورد این نکات جدید پزشکی را یاد بگیرید:


خُب شما تاحالا ۴ نوع تنگى نفس رو میشناختید:
١. اُرتوپنه (orthopnea) :
این نوع تنگى نفس، به محض اینکه مریض دراز میکشد، رخ میدهد!
لذا مریض همیشه عادت میکنه که تعداد زیادى بالش زیر سرش بذاره
٢. پلاتى پنه (platypnea) :
در اینحالت، تنگى نفس بیشتر زمانى رخ میدهد که مریض مى ایستد!
یعنى برعکسِ اُرتوپنه، در اینجا مریض در حالت دراز کش تنگى نفس کمترى دارد اما به محض ایستادن تنگى نفس میگیرد!
٢ بیمارى معروف عامل این مشکل هستند! میشناسیدشون؟
٣. ترِپوپنه آ (Trepopnea):
تنگى نفس در حالتى که مریض به یک پهلو (پهلوى چپ یا راست) دراز میکشه! اما اگر به پهلوى مقابل دراز بکشه دیگه تنگى نفس نداره!
ازین حالت چه بیمارى رو میشناسید؟
۴. PND یا همون تنگى نفس حمله اى شبانه!
که در اینجا مریض راحت دراز میکشد، حتى بخواب میرود و مشکلى ندارد، اما حدودا ٢ ساعت پس از شروع خواب با تنگى نفس ازخواب بیدار میشود!
.
.
و اما نکته جدیدى که امشب از مِدنوت بیاموزید! پنجمین نوع از تنگى نفس هست که اخیرا تعریف شده..
۵. Bendopnea :
این تعریف کاملا جدیدى است که اخیرا وارد کتابهى پزشکى شده!
یعنى تنگى نفس در حالتى که مریض بجلو خم میشود!
جالبه بدونید که اتفاقا این نوع جدید از تعریف تنگى نفس، بسیار هم در بین بیماران با نارسایى پیشرفته قلبى شایع هست! و نشونه مهمى در این بیمارانه!
معمولا این بیماران ابراز میکنن :
وقتى میخوایم بند کفشمون رو ببندیم (مثل عکس) دچار تنگى نفس میشیم!
پس اگه دفعه بعد با بیمارى که نارسایى شدید قلبى داره مواجه شدید، حتما ازش درباره تنگى نفس حین بستن بند کفش (خم شدن بجلو) بپرسید..
دکتر میثم مجرى