محققان نشان داده اند، تغییر عادات روزمره زندگی میتواند تاثیر بسزایی بر سلامت قلب بگذارد. نداشتن اضافه وزن، سیگار نکشیدن، فعالیت بدنی و داشتن رژیم غذایی سالم از جمله کارهایی هستند که می توانن عادات زندگی تان را تغییر دهند
اسپرینگ و تیمش طی آزمایشی بر روی رفتار و عادات ۳۵۰۰ مرد و زن مورد بررسی قرار دادند. در این آزمایش رفتار و سلامت آنان در سنین ۱۸ – ۳۰ سالگی و تا ۲۰ سال بعد از آن برای یافتن نشانه‌هایی از بیماری‌های قلبی به دقت رصد شد. بونی اسپرینگ، استاد دانشگاه فینبرگ می‌گوید: تغییر رفتارهای بد و ناسالم حتی برای کسانی که از دوران جوانی گذر کرده‌اند و عادت‌های بد و ناسالم دارند هم چندان دیر نیست! اما برعکس اگر عادات بد و ناسالم خود را ترک نکنند، خواهیم دید که چگونه در معرض بیماری‌های قلبی قرار می‌گیرند.
اسپرینگ و تیمش طی آزمایشی بر روی رفتار و عادات ۳۵۰۰ مرد و زن مورد بررسی قرار دادند. در این آزمایش رفتار و سلامت آنان در سنین ۱۸ – ۳۰ سالگی و تا ۲۰ سال بعد از آن برای یافتن نشانه‌هایی از بیماری‌های قلبی به دقت رصد شد.
از جمله عادت سالم که محققان آن ها را بررسی کردند، می‌توان به نداشتن اضافه وزن، سیگار نکشیدن، فعالیت بدنی و داشتن رژیم غذایی سالم مطابق هرم غذایی اشاره کرد.
در شروع این آزمایش کمتر از ۱۰ درصد از این جوانان هر ۵ عادت صحیح روزانه را دارا بودند. پس از مدتی ۲۵ درصد آنان روش زندگی خود را تغییر دادند و البته ۳۵ درصد آنان نیز مسیر زندگی سابق را ادامه دادند.
در این آزمایش با مقایسه افراد مورد آزمایش مشخص شد که در افرادی که هر ۵ عادت صحیح را دارا بودند و حتی کسانی که عادت خود را تغییر دادند، احتمال ابتلا به بیماری قلبی کاهش پیدا کرد. و در مقابل آنها که مسیر زندگی خود را ادامه دادند، در ۲۰ درصد موارد نشانه‌هایی از ابتلا به بیماری قلبی در دهه دوم آزمایش دیده شد و همچنین احتمال ابتلا به بیماری قلبی برای کسانی که عادات خود را تا حدی تغییر داده بودند، تا ۵ درصد کاهش یافت.
اسپرینگ می‌گوید: با رعایت این ۵ عادت به راحتی می‌توان از خطر ابتلا به بیماری قلبی جلوگیری کرد. نداشتن اضافه وزن، سیگار نکشیدن، فعالیت ورزشی صحیح و داشتن رژیم غذایی سالم شما را تا حد زیادی از ابتلا به بیماری قلبی دور می‌کند.