سلام بچه ها اگه عکس کتاب هارو خواستید و یا هر سوال دیگه به این ایدی در تلگرام پیام بدید
@asalshah2022

❌فوری❌ویژه کنکور ۱۴۰۱ 💜
پایه دهم چاپ ۹۸
پایه یازدهم چاپ ۹۹
پایه دوازدهم چاپ ۱۴۰۰
کتاب های درسی کاملا نو😍 👇
تاریخ دهم (سیمی) ۲۰ تومان
جغرافیا دهم(سیمی) ۲۰ تومان
فلسفه دهم(سیمی) ۲۰ تومان
این کتاب ها همه جلدی ۳۵👇
دینی۱
دینی ۳
منطق چاپ ۹۸ (کاملا نو نیست قیمت ۲۵)
فارسی دهم یازده و دوازدهم مناسب کلیه رشته ها
علوم و فنون۳
فلسفه ۲ پایه دوازدهم
تاریخ ۳
جغرافیا ۳
جامعه ۱
جامعه ۳
روان شناسی چاپ ۹۹
قیمت کتاب های تست و جامع با
🌹۳۰درصد🌹 تخفیف👇😍:
.
💜انتشارات خیلی سبز:
عربی انسانی جامع~ ۱۲۳ ت
دین و زندگی جامع جلد اول~۱۳۶ت
زبان انگلیسی جامع+کتابچه با تخفیف ۳۵ درصدی چون خیلی کم استفاده شده~۱۱۰ ت
ریاضی و آمار جامع~۱۱۱ ت
جامعه جامع ۱۰۲ ت
.
💜انتشارات مشاوران:
فلسفه و منطق جامع~۱۶۱
اقتصاد جامع~ ۹۱ ت
روانشناسی جامع چون استفاده شده
با تخفیف ۴۰ درصدی~۶۶ ت
تاریخ جامع~ ۱۱۱ ت
جغرافیا جامع~ ۷۷ ت
💜انتشارات گاج:
فارسی جامع جلد ۱ و ۲ باهم~۲۰۸ ت
علوم و فنون جامع~۱۲۵ ت
پ.ن:زبان جامع و فارسی جامع مناسب کلیه رشته هاست