سلام
اگر کسی از فرایند تصویب قانون دقیقا خبر داره بگه تا بقیه هم بدونن.
حالا چی می شه؟
ممنون